Mediatorji

Malta

Ta del portala vam pomaga najti mediatorja na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Kako najti mediatorja na Malti

Center za mediacijo Malte strankam zagotavlja seznam mediatorjev, ki jih je center ustrezno pooblastil. Bodisi v primeru prostovoljne mediacije bodisi v primeru, ki ga je na center napotilo sodišče, stranke v sporu izberejo mediatorja s seznama pooblaščenih mediatorjev, pod pogojem, da je izbrana oseba sprejemljiva za vse stranke v sporu. Če se stranke ne strinjajo glede izbire vzajemno sprejemljivega mediatorja, bo center za mediatorja imenoval osebo, ki je naslednja na seznamu pooblaščenih mediatorjev.

Pri družinski mediaciji lahko stranke soglasno izberejo mediatorja s seznama oseb, ki jih je za ta namen imenoval minister, pristojen za pravosodje, in v tem primeru stranke same krijejo stroške mediacije; ali pa mediatorja določi sodišče, po načelu rotacije, s seznama oseb, ki jih imenuje isti minister, da delujejo kot mediatorji, imenovani s strani sodišča; v tem primeru pristojbine mediatorjev poravnajo sodno tajništvo, civilna in upravna sodišča.

Trenutno še ni elektronskega registra mediatorjev. V primeru poizvedb pa se lahko na Center za mediacijo obrnete prek sodnega tajnika na naslovu Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Sodnega tajnika lahko pokličete na številko +356 21231833 ali mu pišete na e-naslov: info@mediationmalta.org.mt.

Zadnja posodobitev: 20/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču