Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko

Ako nájsť mediátora v Slovinsku

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy vedie centrálny register mediátorov, ktorí pôsobia v súdnych programoch v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov v súdnych veciach. Zoznamy mediátorov pôsobiacich pod záštitou rôznych mimovládnych organizácií je možné nájsť na internetových stránkach daných organizácií, ako napr.:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Slovinsku

Mediátora v Slovinsku môžete nájsť na webových stránkach:

Súvisiace odkazy

mediácia v Slovinsku, mediácia v Slovinsku

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom