Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Poľsko

V tejto časti sa nachádzajú informácie o tom, ako nájsť mediátora v Poľsku.

Autor obsahu
Poľsko

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy mediátorov vedú okresné súdy. Predsedovia príslušných okresných súdov aktualizujú zoznamy mediátorov vrátane osôb, ktoré sú na zoznamoch mimovládnych organizácií v rámci svojich štatutárnych úloh, ako aj vzdelávacích inštitúcií. Z dôvodu rozdelenia právomocí medzi regionálne a ústredné orgány však neexistuje prístup k ústrednému zoznamu mediátorov.

Základné informácie o pravidlách, postupoch a praktických aspektoch mediácie v Poľsku možno nájsť na stránke mediácia na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti, ktoré ju spravuje v spolupráci s Radou pre alternatívne spôsoby riešenia sporov a konfliktov (Rada ADR).

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Mali by sa použiť zoznamy mediátorov, ktoré vedú predsedovia okresných súdov, alebo služby mediačných združení alebo individuálnych mediátorov. Informácie a kontaktné údaje možno nájsť na webových lokalitách súdov, združení alebo príslušných mediátorov.

Posledná aktualizácia: 17/09/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom