Mediátori

Nemecko

Na tejto stránke získate informácie, ako nájsť mediátora v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Ako nájsť mediátora v Nemecku

V súčasnosti podporuje množstvo profesijných združení strany sporu, ktoré chcú využiť služby mediátora.

K najdôležitejším združeniam patria okrem iného:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Nemecku

Mediátora možno vyhľadávať podľa mena, miesta pôsobnosti, skúseností v konkrétnej oblasti alebo podľa PSČ.

Súvisiace odkazy

Spolkové združenie pre rodinnú mediáciu

Spolkové združenie pre mediáciu

Spolkové združenie pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Centrum pre mediáciu

Nemecké združenie advokátov

Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom