Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Belgicko

V tejto časti portálu sa dozviete, ako nájsť mediátora v Belgicku.

Autor obsahu
Belgicko

Ako nájsť mediátora v Belgicku

Mediátora v Belgicku môžete nájsť prostredníctvom týchto webových stránok:

Môžete tam nájsť tieto informácie:

 • Prezentácia mediácie
 • Mediátor
 • Priebeh mediácie
 • Po mediácii
 • Náklady na mediáciu
 • Odkaz na brožúru o mediácii (PDF)
 • Užitočné adresy a odkazy.

Stránka obsahuje aj priestor pre profesionálov, ktorým poskytuje informácie týkajúce sa:

 • kritérií akreditácie mediátorov
 • pokynov pre podanie žiadosti o udelenie akreditácie mediátora podľa zákona z 21. februára 2005
 • súpisu dokumentov potrebných k žiadosti o uznanie ako mediátora
 • základnej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania
 • etického kódexu akreditovaného mediátora
 • riešenia sťažností.

Je prístup do databázy spoplatnený?

Nie, prístup do databázy je bezplatný.

Hľadanie mediátora v Belgicku

Mediátora v Belgicku môžete nájsť v zozname mediátorov podľa týchto kritérií:

 • okres,
 • povolanie,
 • oblasť pôsobenia,
 • jazyk, ktorým hovorí,
 • meno.

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Mediácia, alternatíva súdu

Zoznam mediátorov

 

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom