Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Belgia

Această secțiune a portalului vă permite să găsiți un mediator în Belgia.

Cum puteți găsi un mediator în Belgia?

Pentru a găsi un mediator în Belgia, puteți vizita următorul site internet:

Aici puteți găsi următoarele informații:

 • Prezentarea medierii
 • Mediatorul
 • Desfășurarea medierii
 • După mediere
 • Costul medierii
 • Link către o broșură referitoare la mediere (PDF)
 • Adrese și link-uri utile.

Site-ul cuprinde de asemenea o Secțiune a profesioniștilor, care oferă informații cu privire la:

 • Criteriile de autorizare a mediatorilor
 • Directivele privind depunerea unui dosar pentru obținerea titlului de mediator autorizat în temeiul Legii din 21 februarie 2005
 • Inventarul cererii de recunoaștere ca mediator
 • Formarea inițială și formarea continuă
 • Codul de conduită al mediatorului autorizat
 • Gestionarea plângerilor.

Există o taxă pentru accesarea informațiilor din baza de date?

Nu, nu există nicio taxă pentru accesarea informațiilor din baza de date.

Cum puteți căuta un mediator în Belgia?

Puteți căuta un mediator în Belgia în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista mediatorilor, după următoarele criterii:  

 • arondismentul,
 • profesia,
 • domeniul de intervenție,
 • limba vorbită,
 • numele.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Public Federal de Justiție

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMedierea, o alternativă la acțiunile în instanță

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista mediatorilor

 

Ultima actualizare: 07/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Bulgaria

Prezenta secţiune vă arată cum să găsiţi un mediator în Bulgaria.

Cum să găsiţi un mediator în Bulgaria

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiţiei gestionează Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul unificat al mediatorilor.

Registrul conţine următoarele date:

 • Informaţii personale privind persoanele fizice înregistrate ca mediatori - educaţie, limbi cunoscute şi calificări suplimentare în domeniul medierii
 • Date de contact ale mediatorului - adresa biroului, număr de telefon şi e-mail

În plus, Ministerul Justiţiei păstrează un registru al organizaţiilor aprobate să Linkul se deschide într-o fereastră nouăformeze mediatori.

Intrările în registru au la bază reglementările prevăzute în:

 • Legea privind medierea
 • Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2007 (eliberat de Ministerul Justiţiei) care prevede condiţiile şi procedurile de aprobare a organizaţiilor de formare a mediatorilor; cerinţele pentru formare; procedura de înregistrare, radiere şi eliminare a mediatorilor şi registrul unificat şi normele metodologice şi etice pentru conduita mediatorilor.

Este gratuit accesul la baza de date a mediatorilor bulgari?

Registrul unificat al mediatorilor bulgari poate fi accesat gratuit de pe site-ul Ministerului Justiţiei. Persoanele fizice şi organizaţiile care doresc să fie înregistrate în registrul organizaţiilor care formează mediatori trebuie să plătească o taxă.

Cum să găsiţi un mediator în Bulgaria?

Pe site-ul Ministerului Justiţiei puteţi găsi o listă completă a persoanelor instruite şi autorizate să medieze în Republica Bulgaria. Puteţi căuta mediatori în funcţie de domiciliu şi domeniul deservit (de exemplu mediere comercială, de afaceri, de familie).

Se pun la dispoziţie informaţii de contact, inclusiv numărul de telefon şi adresa de e-mail. Puteţi contacta funcţionari ai registrului mediatorilor pentru a primi informaţii suplimentare.

Ultima actualizare: 17/12/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Republica Cehă

Această secțiune a portalului vă oferă sprijin pentru identificarea unui mediator în Republica Cehă.

Cum puteți găsi un mediator în Republica Cehă

Puteți găsi datele de contact ale mediatorilor care lucrează în Republica Cehă pe mai multe site-uri, făcând o căutare după termenul de "mediere". O listă a mediatorilor care fac parte din Asociația Mediatorilor din Cehia poate fi consultată pe site-ul acestei organizații. O listă a mediatorilor și a avocaților este publicată pe site-ul Asociației Barourilor din Cehia, iar datele lor de contact sunt publicate pe site-ul Uniunii pentru Proceduri de Arbitraj și Mediere din Republica Cehă. Datele de contact ale antenelor Serviciului de Probațiune și Mediere din Republica Cehă, care își desfășoară activitatea pe lângă tribunalele districtuale relevante, se găsesc pe site-ul serviciului. O listă a mediatorilor înregistrați în conformitate cu Legea nr. 202/2012 privind medierea este deținută de Ministerul Justiției și urmează să fie publicată în curând.

Este gratuit accesul la registrul mediatorilor din Republica Cehă?

Da, registrul mediatorilor este gratuit.

Cum puteți căuta un mediator în Republica Cehă

Puteți găsi datele de contact ale mediatorilor care lucrează în Republica Cehă pe mai multe site-uri, făcând o căutare după termenul de "mediere".

Ultima actualizare: 02/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Danemarca

În prezent nu sunt disponibile informaţii privind modul în care puteţi contacta un mediator în Danemarca.

Ultima actualizare: 07/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Germania

Informațiile din această secțiune vă pot ajuta să găsiți un mediator în Germania.

Cum puteți găsi un mediator în Germania

În prezent, mai multe asociații profesionale susțin părțile care doresc să apeleze la serviciile unui mediator.

Mai jos puteți găsi o listă neexhaustivă a unora dintre cele mai importante astfel de asociații:

Este gratuit accesul la bazele de date ale mediatorilor?

Da.

Cum puteți căuta un mediator în Germania

Puteți căuta un mediator după nume, localizarea biroului, domeniul de competență sau codul poștal.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația federală de mediere familială

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația federală de mediere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația federală de mediere în mediul economic și profesional

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de mediere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația avocaților din Germania

Ultima actualizare: 29/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Estonia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Estonia.

În prezent, Estonia nu deține un site internet sau o bază de date generală privind mediatorii. Conform Legii privind concilierea, orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege poate desfășura activitate de conciliator. Nu există niciun control de stat asupra activităților conciliatorilor.

Conform Legii privind concilierea, următoarele persoane pot exercita activitatea de conciliator:

 1. o persoană fizică căreia părțile îi încredințează misiunea de a desfășura procedura de conciliere și de a contribui la soluționarea litigiului. Conciliatorul poate acționa prin intermediul unei persoane juridice dacă este angajatul acesteia sau are o relație contractuală de altă natură cu aceasta;
 2. un avocat — lista membrilor Asociației Baroului din Estonia este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite­ul internet al acesteia;
 3. un notar — lista birourilor notariale este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Camerei Notarilor;
 4. în cazul prevăzut în Legea privind concilierea, un organism de conciliere din cadrul administrației locale sau centrale.

Unele litigii privind drepturile de autor (conform Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegii privind drepturile de autor) sunt soluționate de către o comisie de experți în domeniul drepturilor de autor, care joacă rolul de conciliator. Această comisie își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiției.

Deși conceptul de „ombudsman” nu este utilizat în Legea privind Cancelarul Justiției, Cancelarul Justiției îndeplinește de asemenea atribuții de ombudsman; acesta observă dacă agențiile guvernamentale respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului și principiile bunei guvernanțe și monitorizează de asemenea administrațiile locale, persoanele juridice de drept public și organismele private care îndeplinesc funcții publice. Din 2011, Cancelarul Justiției îndeplinește de asemenea atribuții de ombudsman pentru copii, în temeiul articolului 4 din Convenția privind drepturile copilului. Puteți găsi informații suplimentare pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Cancelarului Justiției.

Soluționarea conflictelor colective de muncă cade în sarcina Conciliatorului Național; mai multe informații în acest sens sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet.

Puteți contacta următoarele organizații neguvernamentale:

 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația mediatorilor din Estonia oferă informații atât în estonă, cât și în engleză. Persoana de contact este Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnneli Liivamägi.
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăUniunea estonă pentru bunăstarea copilului este o asociație non-profit care militează pentru respectarea drepturilor copiilor. Printre activitățile sale se numără consilierea acordată părinților care doresc să se separe sau să divorțeze, încurajându-i să recurgă la servicii de mediere pentru a proteja interese copiilor. Uniunea a organizat sesiuni de formare pe teme legate de medierea familială.
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația estonă a societăților de asigurare a instituit un serviciu de mediere în materie de asigurare pentru a soluționa litigiile dintre asigurători sau intermediari și asigurați.
Ultima actualizare: 17/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Irlanda

Irlanda nu deține o bază de date a mediatorilor, însă puteți găsi mediatori pentru diferitele ramuri ale dreptului contactând unul dintre următoarele organisme private:

Consultați secțiunea „Medierea în Irlanda"

Ultima actualizare: 18/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Grecia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Grecia.

Cum găsiți un mediator în Grecia

Aceste informații privesc medierea în Grecia.

Pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului sunt disponibile tabele cu mediatorii autorizați și cu organizațiile care oferă cursuri de formare în această materie.

În plus, site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAvocatul Poporului pentru protecția consumatorilor oferă publicului larg informații privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor.

Este gratuit accesul la baza de date cu mediatori?

Da, accesul la site-urile web menționate anterior este gratuit.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAvocatul Poporului pentru protecția consumatorilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Muncii și al Protecției Sociale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul grec de mediere și arbitraj

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Spania

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Spania.

Cum puteți găsi un mediator în Spania

În conformitate cu Legea nr. 5/2012 privind medierea în materie civilă și comercială, mediatorii trebuie să dețină o diplomă oficială de studii universitare sau de studii profesionale superioare și trebuie să aibă o pregătire specifică în mediere, obținută prin urmarea unuia sau mai multor cursuri specifice, organizate de instituții recunoscute oficial. Calificările respective trebuie să fie recunoscute pe întreg teritoriul Spaniei.

Legile și dispozițiile de punere în aplicare din anumite Comunități Autonome precizează formarea necesară pentru a exersa medierea familială. În general, mediatorii trebuie să aibă o diplomă de studii universitare de cel puțin nivel mediu (grado medio) și, în plus, să fi urmat între 100 și 300 de ore de formare specifică practică în domeniul medierii.

Cursurile de formare specifică în domeniul medierii sunt oferite, în general, de institute universitare și de ordine profesionale, precum cel al psihologilor sau al avocaților.

Nu există un registru unic al mediatorilor. Există mai multe modalități de a găsi un mediator specializat:

 • în domeniul penal, părțile trebuie să solicite instanței numirea unui mediator;
 • în domeniul dreptului muncii, mediatorul poate fi ales uneori din lista de mediatori ai organismului relevant;
 • în domeniul dreptului familiei, mediatorii sunt desemnați de entitatea care colaborează cu instanța, deși este posibil, de asemenea, ca părțile să apeleze la un mediator autorizat;
 • se poate contacta un mediator familial prin intermediul diverselor ordine profesionale care dețin un registru sau o listă cu mediatori (colegiul avocaților, al psihologilor, al asistenților sociali și al educatorilor).

În prezent, Comunitățile Autonome sunt cele care impun ordinelor profesionale să alcătuiască astfel de liste.

Este gratuit accesul la bazele de date ale mediatorilor?

Nu există niciun registru național. În orice caz, accesul la listele ordinelor profesionale este gratuit.

Cum puteți găsi un mediator în Spania

Vă puteți adresa ordinului profesional relevant pentru a obține informații cu privire la mediatorii înregistrați.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Franţa

Deocamdată, Franţa nu posedă nicio bază de date a mediatorilor.

Ultima actualizare: 17/09/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Italia

În prezent, nu există o listă publică de mediatori.

Ministerul Justiției publică în mod periodic o listă a organismelor de mediere de care aparțin diferiții mediatori.

Puteți să obțineți mai multe informații specifice privind mediatorii din fiecare organism de mediere adresându-vă serviciului din Ministerul Justiției responsabil de supravegherea acestor organisme. Acest serviciu poate fi contactat prin intermediul site-ului web al ministerului (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.giustizia.it/).

Ultima actualizare: 18/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Cipru

Cum puteți găsi un mediator în Cipru

Consultați secțiunea Medierea în Cipru.

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Letonia

Vă invităm să consultați site-ul web dedicat medierii pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouădatele de contact ale organizațiilor de mediere neguvernamentale din Letonia.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMedierea în Letonia

Ultima actualizare: 28/08/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Lituania

În Lituania nu există niciun organism centralizat responsabil pentru mediere. Din momentul punerii în aplicare a Directivei 2008/52/CE, vor fi demarate acțiuni în acest domeniu.

Cum puteți găsi un mediator în Lituania

În Lituania sunt posibile medierea judiciară și medierea extrajudiciară. Serviciile de mediere extrajudiciară sunt prestate de obicei de către avocați.

Medierea judiciară este o procedură de soluționare a unui litigiu care are drept obiectiv să ajute părțile unei cauze civile să își rezolve litigiul pe cale amiabilă, cu ajutorul medierii asigurate de unul sau mai mulți mediatori (intermediari).

Medierea judiciară este efectuată de mediatori. Aceștia sunt judecători, asistenți judiciari sau alte persoane cu calificare adecvată, ale căror nume sunt incluse în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista mediatorilor judiciari. La ședința sa din 28 ianuarie 2011, Consiliul Judiciar a convenit că medierea judiciară în procesele civile s-ar putea aplica în cadrul tuturor Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor din Lituania și că acest serviciu ar trebui să fie disponibil indiferent de regiune.

Medierea judiciară este un serviciu prestat gratuit. În plus, alegerea de a soluționa un litigiu de drept civil prin utilizarea medierii judiciare economisește un volum considerabil de timp și de eforturi consumate într-un litigiu. Se economisesc și bani, întrucât 75 % din cheltuielile de judecată sunt rambursabile în cazul în care medierea judiciară are ca rezultat o soluționare amiabilă.

Judecătorul competent pentru cauză poate face o propunere de trimitere a unei proceduri civile spre mediere judiciară. Oricare parte la procedură poate să își exprime dorința în acest sens. Atunci când trimite un litigiu spre mediere judiciară, judecătorul explică părților conceptul de procedură de mediere judiciară. Președintele instanței, șeful secției civile a instanței sau un judecător numit de aceștia hotărăște numirea sau înlocuirea unui mediator. Dacă este necesar, pot fi numiți doi mediatori. Avizul părților privind formularea solicitării de trimitere a litigiului spre mediere judiciară sau de aprobare a trimiterii litigiului spre mediere judiciară trebuie luat în considerare atunci când se numește un mediator.

Numai părțile la procedură, părțile terțe și reprezentanții acestora pot să participe la medierea judiciară. De asemenea, și alte persoane, a căror participare poate să ajute la soluționarea litigiului, pot să își adauge numele în cererea sau acordul oricăreia dintre părți. Procedurile de mediere judiciară nu sunt înregistrate.

În cazul în care părțile ajung la un acord privind obiectul litigiului și semnează un acord amiabil, care apoi este aprobat de judecătorul competent pentru cauză, procedura de mediere judiciară poate fi închisă.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Luxemburg

Această secţiune a portalului vă oferă sprijin în identificarea unui mediator în Luxemburg.

Cum să găsiți un mediator în Luxemburg

Următorii mediatori care țin de organizații private gestionează un registru al mediatorilor:

Este gratuit accesul la baza de date a mediatorilor?

Da, accesul la registrul mediatorilor este gratuit.

Cum să căutați un mediator în Luxemburg?

Se poate consulta și se pot face căutări în lista mediatorilor gestionată de următoarele organizații private:

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația pentru mediere și mediatori autorizați din Luxemburg

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de mediere al Baroului din Luxemburg

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de mediere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de mediere socio-familială

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Ultima actualizare: 20/12/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Ungaria

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Ungaria.

Cum puteți găsi un mediator în Ungaria

Puteți găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul mediatorilor (közvetítők adatbázisa) pe site-ul web al Ministerului Justiției și Aplicării Legii (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Următoarele informații generale sunt disponibile pentru utilizatori:

 • informații generale privind activitatea de mediere
 • informații privind mediatorii
 • informații privind persoanele juridice care folosesc mediatori.
 • adresele, calificările, limbile străine cunoscute și experiența mediatorilor și regiunea în care aceștia activează.

De asemenea, acest site vă oferă formularele de înregistrare pentru mediatori și persoanele juridice care folosesc mediatori.

Este gratuit accesul la baza de date cu mediatori?

Da, accesul este gratuit și nu se aplică niciun fel de restricții.

Cum puteți căuta un mediator în Ungaria

Site-ul conține o listă a mediatorilor și o listă a persoanelor juridice care folosesc mediatori. Puteți căuta mediatorii în funcție de nume, limbi străine cunoscute și regiunea în care activează. Puteți căuta persoanele juridice în funcție de denumire, regiune și denumirea prescurtată.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Registrului mediatorilor din Ungaria (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Ultima actualizare: 28/12/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Malta

Această secțiune a portalului vă ajută să găsiți  un mediator în Malta.

Cum puteți găsi un mediator în Malta?

Centrul de Mediere din Malta oferă părților o listă de mediatori acreditați de către centru. Fie că este un caz de mediere voluntară, fie că este un caz trimis la centru de către instanță sau prin lege, mediatorul este selectat de părțile implicate în litigiu din lista de mediatori acreditați, cu condiția ca persoana aleasă să fie acceptată de comun acord de către toate părțile implicate în litigiu. Dacă părțile nu convin asupra unui mediator, centrul va numi un mediator de pe lista de mediatori acreditați, prin rotație.

În medierea în materie de dreptul familiei, părțile fie aleg un mediator de comun acord, dintr-o listă de persoane numite de Ministerul Justiției în acest sens, și în acest caz părțile achită onorariul aferent, fie instanța desemnează un mediator, prin rotație, dintr-o listă furnizată de Ministerul Justiției și care cuprinde persoanele acreditate să fie mediatori desemnați de instanță. În acest ultim caz, onorariul este suportat de grefă sau de instanțele civile.

Deocamdată, nu există un registru electronic al mediatorilor. Cu toate acestea, în cazul în care doriți informații suplimentare, puteți contacta centrul prin intermediul grefei Centrului de Mediere din Malta, la adresa Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110.

Puteți contacta grefa la numărul de telefon: +356 21231833 sau la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mediationmalta.org.mt

Ultima actualizare: 20/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Ţările de Jos

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Țările de Jos.

Cum puteți găsi un mediator în Țările de Jos

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstitutul de Mediere din Țările de Jos (NMI) menține o bază de date accesibilă publicului și care cuprinde informații referitoare la toți mediatorii calificați. De asemenea, se oferă informații independente și asigurarea calității în ceea ce privește medierea și mediatorii la nivel național.

Mediatorii înregistrați sunt instruiți și calificați pentru a acționa în calitate de mediatori, în conformitate cu normele de mediere,  luându-și angajamentul de a respecta Sistemul de Asigurare a Calității al NMI.

Puteți accesa Registrul Mediatorilor NMI ori de câte ori este necesar.

Este accesul la registrul mediatorilor gratuit?

Da, accesul este gratuit.

Cum puteți căuta un mediator în Țările de Jos

Registrul poate fi consultat folosind diferiți parametrii de căutare. De exemplu, puteți căuta un mediator cu experiență într-un anumit domeniu sau care activează într-un anumit sector.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstitutul de Mediere din Țările de Jos

Ultima actualizare: 29/11/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Austria

Această secțiune a portalului vă ajută să găsiți un mediator în Austria.

Cum puteți găsi un mediator în Austria?

Ministerul Federal al Justiției din Austria deține o listă conținând mediatorii autorizați, care îndeplinesc condițiile legale și formale.

A fost creat Linkul se deschide într-o fereastră nouăun site internet specific în acest sens. Acesta poate fi accesat de asemenea de pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției .

Pe acest site puteți găsi:

 • o listă conținând mediatorii
 • o listă a organizațiilor care formează mediatori și
 • o listă a cursurilor de formare

Este gratuit accesul la bata de date a mediatorilor?

Accesul la site-ul internet este public și gratuit.

Cum puteți căuta un mediator în Austria

Pe site-ul internet, listele mediatorilor pot fi sortate după:

 • nume,
 • cod poștal și
 • provincie.

Puteți găsi un mediator folosind următoarele criterii de căutare:

 • numele și prenumele
 • codul poștal
 • provincia
 • țara
 • domeniul de expertiză

Criteriile de căutare pot fi de asemenea combinate.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediatori din Austria

Ultima actualizare: 30/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Polonia

Această secțiune furnizează informații cu privire la găsirea unui mediator în Polonia.

Cum găsiți un mediator în Polonia?

Listele cu mediatori sunt păstrate de instanțele teritoriale. Președintele instanței teritoriale competente gestionează înscrierea pe listă sau eliminarea din aceasta a mediatorilor, inclusiv a persoanelor desemnate de organizațiile nonguvernamentale, în conformitate cu sarcinile lor statutare, și de instituțiile de învățământ. Însă, întrucât competențele sunt repartizate între autoritățile regionale și cele centrale, nu există o listă națională a mediatorilor.

Informații generale privind normele, procedurile și aspectele practice legate de procedura de mediere în Polonia sunt disponibile pe site-ul internet al Ministerului Justiției, secțiunea Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediere, care este gestionată în cooperare cu Consiliul social privind soluționarea alternativă a conflictelor și a litigiilor (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów).

Este gratuit accesul la baza de date privind mediatorii?

Da, accesul la baza de date privind mediatorii este gratuit.

Cum căutați un mediator în Polonia?

Puteți să utilizați listele de mediatori întocmite de către președinții instanțelor teritoriale sau să recurgeți la serviciile oferite de asociații de mediere sau de mediatori individuali. De regulă, site-urile internet ale instanțelor, ale asociațiilor sau ale mediatorilor în cauză furnizează informații utile și date de contact.

Ultima actualizare: 17/09/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Portugalia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Portugalia.

Cum puteți găsi un mediator în Portugalia

Direcția Generală Politici în Domeniul Justiției (DGPJ) nu furnizează informații referitoare la modalitatea de găsire a unui mediator. În cazurile în care sunt necesare servicii de mediere publică, legislația națională aplicabilă prevede că un mediator se selectează automat din lista de mediatori.

Site-ul internet al DGPJ oferă informații despre procedurile de mediere, arbitraj, arbitraj instituțional și instanțele de pace (julgados de paz).

Este gratuit accesul la baza de date a mediatorilor?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Istoricul bazei de date a mediatorilor

Informațiile de pe site-ul internet al DGPJ datează din octombrie 2008.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Generală Politici în Domeniul Justiției

Ultima actualizare: 09/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - România

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în România.

Cum puteți găsi un mediator în România

În conformitate cu Articolul 12 din Legea 192/2006, mediatorii autorizați sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit și actualizat de Consiliul de mediere și publicat anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tabloul mediatorilor este de asemenea disponibil pe portalul web oficial al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului de mediere.

Portalul web al Consiliului de mediere oferă informații cu privire la următoarele:

Informaţiile de pe portalul web al Consiliului de mediere sunt disponibile din data de 2 noiembrie 2006.

Informațiile suplimentare puse la dispoziție de Linkul se deschide într-o fereastră nouăTabloul mediatorilor includ:

 • asociaţii profesionale în care mediatorii sunt membri;
 • programul de formare ca mediator absolvit;
 • limba străină în care pot conduce medierea;
 • datele de contact ale acestora.

În cazul în care sunteţi interesat de soluţionarea unui/ unei  conflict/ dispute prin mediere, puteţi solicita un mediator din Tabloul mediatorilor afişat la sediul instanţelor şi pe site-ul web al Ministerului de Justiţie.

Tabloul mediatorilor este actualizat periodic de Consiliul de mediere care îl  pune  la dispoziţia celor interesaţi, instanţelor judecătoreşti, autorităţilor naţionale şi locale şi Ministerului Justiţiei.

Este gratuit accesul la baza de date cu mediatori?

Da

Cum puteți căuta un mediator în România

Puteți căuta un Linkul se deschide într-o fereastră nouămediator în funcție de următoarele criterii:

 • prima literă din numele mediatorului și
 • județul unde este situat sediul acestuia.
Ultima actualizare: 11/10/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Slovenia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Slovenia.

Cum puteți găsi un mediator în Slovenia

Ministerul Justiției și Administrației Publice deține Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul central al mediatorilor care își desfășoară activitatea în instanță în cadrul programelor instituite în temeiul Legii privind soluționarea alternativă a litigiilor de natură judiciară. Registre ale mediatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul unor ONG-uri pot fi găsite pe site-ul internet al acestora, de exemplu:

Accesul la baza de date privind mediatorii este gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Cum puteți căuta un mediator în Slovenia

Puteți găsi un mediator în Slovenia pe următoarele site-uri internet:

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMedierea în Slovenia, Linkul se deschide într-o fereastră nouăMedierea în Slovenia
Ultima actualizare: 23/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Slovacia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Slovacia.

Cum puteți găsi un mediator în Slovacia

Baza de date a mediatorilor din Slovacia este deținută și administrată de către Ministerul Justiției din Slovacia și este disponibilă numai în limba slovacă.

Este gratuit accesul la baza de date a mediatorilor?

Da, accesul la informațiile privind mediatorii și căutarea informațiilor sunt gratuite.

Cum puteți căuta un mediator în Slovacia

Vă rugăm să consultați site-ul Internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Republica Slovacia.

Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Finlanda

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Finlanda.

Cum puteți găsi un mediator în Finlanda

În Finlanda, Institutul Național pentru Sănătate și Asistentă Socială (THL) administrează site-ul web oficial privind Linkul se deschide într-o fereastră nouămedierea în cauzele penale și civile.

Respectivul site de internet furnizează informații privind concilierea (mediere în chestiuni penale).

De asemenea, este disponibilă pe site o listă a birourilor de mediere și a birourilor provinciale de stat.

Este gratuit accesul la baza de date cu mediatori?

Da, accesul și căutarea de informații pe site-ul privind  Linkul se deschide într-o fereastră nouămedierea în cauze penale și civile este gratuit.

Cum puteți căuta un mediator în Finlanda

Se poate consulta site-ul Institutului Național pentru Sănătate și Asistență Socială.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstitutul Național pentru Sănătate și Asistență Socială

Ultima actualizare: 24/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Găsiţi un mediator - Suedia

Suedia nu deţine o bază de date a mediatorilor.

Ultima actualizare: 01/05/2010

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Găsiţi un mediator - Anglia şi Ţara Galilor

Această secțiune vă furnizează informații utile pentru a găsi un mediator în Anglia și în Țara Galilor.

Cum să găsiți un mediator în Anglia și în Țara Galilor

Puteți găsi un mediator în materie civilă cu ajutorul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului online al mediatorilor în materie civilă (Civil Mediation online directory). Un mediator în materie civilă vă poate furniza informații cu privire la:

 • mediere;
 • servicii;
 • tarife practicate.

Registrul online al mediatorilor în materie civilă este deținut și administrat de Ministerul Justiției. Furnizorii serviciilor de mediere care sunt înscriși în registru sunt acreditați de Consiliul pentru mediere în materie civilă (Civil Mediation Council).

Registrul pentru mediere familială

Obiectivul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului online pentru mediere familială (Family Mediation Online Directory) este de a ajuta părțile să ia legătura cu mediatori care își desfășoară activitatea în zona în care locuiesc. Părțile Linkul se deschide într-o fereastră nouăeligibile pentru asistență judiciară (ajutor financiar de la bugetul public) au la dispoziție și o linie telefonică de consiliere juridică (Community Legal Advice helpline), unde pot obține informații suplimentare pentru a găsi un mediator în zona în care locuiesc. Pentru a beneficia de serviciile acesteia, sunați la numărul de telefon 0845 345 4345, formați numărul minicom 0845 609 6677 sau trimiteți un mesaj SMS care să conțină mențiunea „legalaid” și numele dumneavoastră la numărul 80010. Puteți contacta și Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviciul de consiliere online al Community Legal Advice.

Este gratuit accesul la baza de date privind mediatorii?

Da, accesul la Registrul online al mediatorilor în materie civilă, la Registrul pentru mediere familială și la site-ul internet al Community Legal Advice este gratuit.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul online al mediatorilor în materie civilă (Civil Mediation Online Directory), Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul online pentru mediere familială (Family Mediator Online Directory), Linkul se deschide într-o fereastră nouăVerificați dacă puteți beneficia de asistență judiciară, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCommunity Legal Advice

Ultima actualizare: 20/04/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Irlanda de Nord

În prezent, Irlanda de Nord nu are o bază de date cu mediatori.

Cum puteți găsi un mediator în Irlanda de Nord

Irlanda de Nord nu are o bază de date cu mediatori. Cu toate acestea, informațiile privind schema de soluționare a litigiilor stabilit de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația avocaților din Irlanda de Nord conține unele informații legate de mediatori.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația avocaților din Irlanda de Nord

Ultima actualizare: 16/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Găsiţi un mediator - Scoţia

Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Scoția.

Cum puteți găsi un mediator în Scoția?

Rețeaua de mediere din Scoția (Scottish Mediation Network - SMN) ține Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul scoțian de mediere (Scottish Mediation Register - SMR), un registru independent cu mediatori și servicii de mediere care îndeplinesc criteriile profesionale de bază pentru exercitarea acestei profesii în Scoția. Criterii sunt stabilite de un comitet independent și garantează un nivel minim de calificare, de experiență și de formare profesională continuă.

Pe site-ul SMN, accesând pagina Linkul se deschide într-o fereastră nouăFind a Mediator (găsiți un mediator) aveți acces în mod gratuit la datele de contact ale persoanelor care exercită diferitele forme de mediere. Datele sunt actualizate de către mediatori cel puțin o dată pe an și informațiile vizează calificarea, formarea profesională continuă și domeniul de specializare.

Obiectivul Registrului de mediere din Scoția este de a garanta calitatea profesională a serviciilor pe care le pun la dispoziție mediatorii care figurează în registru, certificând faptul că aceștia îndeplinesc standardele minime. Mediatorii care apar în SMR pot folosi titulatura de Mediator înregistrat în Scoția și pot folosi logoul SMR lângă numele propriu.

SMN administrează, de asemenea, o linie telefonică de asistență, care oferă sfaturi și informații pentru cei implicați în mediere și prezintă informații cu privire la modul de acces la mediere. Prin această linie telefonică SMN poate organiza și medieri efectuate de către practicieni înscriși în SMR sau poate orienta persoanele interesate către un anumit serviciu de mediere.

Mai mult decât atât, SMN sprijină și încurajează medierea pentru soluționarea reclamațiilor împotriva Serviciului Național de Sănătate (National Health Service - NHS) din Scotia. Guvernul scoțian finanțează aceste activități. Site-ul SMN oferă mai multe informații despre mediere și despre modalitățile de a avea acces la aceste servicii.

Guvernul Scoției a publicat broșura „Soluționarea litigiilor fără a apela la instanță” – care vă oferă sfaturi privind medierea și alte moduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Aceasta poate fi descărcată de pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăGuvernului Scoției.

Este gratuit accesul la baza de date a mediatorilor?

Da, accesul la informațiile privind mediatorii este gratuit.

Pentru a căuta un mediator, puteți face următoarele:

Accesați site-ul web apăsând pe linkul către Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de mediere din Scoția sau tastați adresa URL Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/ și apoi urmați instrucțiunile pentru a vă găsi cel mai bun mediator adecvat situației dumneavoastră.

Contactați Rețeaua de mediere din Scoția prin intermediul site-ul lor web, în scris, la adresa 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK sau telefonic la numărul +44 (0) 131 556 1221.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețeaua de mediere din Scoția, Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de mediere din Scoția, Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Guvernului Scoției

Ultima actualizare: 05/09/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.