Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Mediatorzy

Hiszpania

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Hiszpanii.

Autor treści:
Hiszpania

Jak znaleźć mediatora w Hiszpanii?

Ustawa nr 5/2012 o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych przewiduje, że mediator musi mieć tytuł uniwersytecki lub ukończone szkolenie zawodowe na zaawansowanym poziomie oraz ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji, wymagające uczestnictwa w jednym lub szeregu specjalnych kursów prowadzonych przez oficjalnie akredytowane instytucje. Kwalifikacje te muszą być ważne w całym kraju.

Ustawy i rozporządzenia niektórych wspólnot autonomicznych wskazują szkolenia, które trzeba ukończyć, by zostać mediatorem rodzinnym Od mediatora wymaga się co do zasady kwalifikacji na poziomie uniwersyteckim oraz 100–300 godzin praktycznych ćwiczeń z mediacji.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji oferują uniwersytety i samorządy zawodowe, takie jak samorząd zawodowy psychologów czy izby adwokackie.

Nie prowadzi się jednego rejestru mediatorów. Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć mediatora specjalizującego się w określonej dziedzinie:

  • w sprawach karnych strony muszą złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie mediatora;
  • w sprawach z zakresu prawa pracy mediatora można niekiedy wybrać z listy mediatorów odpowiedniej organizacji;
  • w sprawach rodzinnych mediator zostanie wyznaczony przez jednostkę współpracującą z sądem, przy czym istnieje możliwość, aby same strony zwróciły się do wykwalifikowanego mediatora.
  • Z mediatorem rodzinnym można skontaktować się poprzez różne samorządy zawodowe, które prowadzą ich rejestry lub listy. Są to izby adwokackie, samorządy zawodowe psychologów, pracowników społecznych i trenerów.

Jak dotąd to wspólnoty autonomiczne wymagały, by samorządy zawodowe prowadziły takie listy.

Czy dostęp do bazy danych mediatorów jest bezpłatny?

Nie prowadzi się rejestru krajowego. W każdym przypadku dostęp do list prowadzonych przez samorządy zawodowe jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Hiszpanii?

Aby uzyskać informacje na temat zarejestrowanych mediatorów, można zgłosić się do odpowiedniego samorządu zawodowego.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony