Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediatorzy

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Słowenii

Autor treści:
Słowenia

Jak znaleźć mediatora w Słowenii?

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej prowadzi centralny rejestr mediatorów pracujących w ramach programów sądowych na mocy ustawy o alternatywnym rozstrzyganiu sporów w sprawach sądowych. Wykazy mediatorów pracujących pod auspicjami różnych organizacji pozarządowych można znaleźć na stronach internetowych tych organizacji, np.:

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Słowenii

Mediatora w Słowenii można znaleźć korzystając ze stron internetowych:

Ciekawe strony

Mediacja w Słowenii
Mediacja w Słowenii

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.