Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Mediatorzy

Czechy

Ta strona portalu jest pomocna w znalezieniu mediatora w Republice Czeskiej.

Autor treści:
Czechy

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Dane kontaktowe mediatorów prowadzących działalność w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce pojęcie "mediacja". Lista mediatorów zrzeszonych w ramach czeskiego Stowarzyszenia Mediatorów (Asociace mediátorù Èeské republiky) jest zamieszczona na stronie stowarzyszenia. Czeska Izba Adwokacka (Èeská advokátní komora) również publikuje na swojej stronie internetowej listę mediatorów i adwokatów. Dane kontaktowe znaleźć można także na stronie internetowej Unii ds. Procedur Arbitrażowych i Mediacyjnych Republiki Czeskiej (Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR). Dane kontaktowe Służby Probacyjnej i Mediacyjnej Republiki Czeskiej (Probační a mediační služby ČR) – działającej na obszarze właściwości miejscowej odpowiednich sądów rejonowych – znaleźć można na stronie internetowej Służby. W najbliższej przyszłości opublikowana zostanie lista mediatorów zarejestrowanych zgodnie z ustawą nr 202/2012 w sprawie mediacji, prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do rejestru mediatorów Republiki Czeskiej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Dane kontaktowe mediatorów prowadzących działalność w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce pojęcie "mediacja".

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony