Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Schotland.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Schotland?

Het Scottish Mediation Network (SMN) beheert het Scottish Mediation Register (SMR), een onafhankelijk register van bemiddelaars/mediators en mediationdiensten die aan minimale praktijknormen voor mediation in Schotland voldoen. Deze normen zijn vastgesteld door een onafhankelijke commissie voor praktijknormen en omvatten minimumvereisten met betrekking tot opleidingsniveau, ervaring en permanente beroepsontwikkeling.

De pagina ‘Find a Mediator’ op de website van het SMN biedt gratis toegang tot informatie over mensen die zich bezighouden met allerlei soorten bemiddeling/mediation. De gegevens op de site worden ten minste eenmaal per jaar door de mediators geactualiseerd en omvatten informatie over hun opleiding, permanente beroepsontwikkeling en specialisaties.

Een van de doelen van het Scottish Mediation Register is mensen te verzekeren van de professionele kwaliteit van de mediators die zij kiezen door zeker te stellen dat ze aan de minimumnormen voldoen. Mediators die zijn opgenomen in het SMR mogen zichzelf ‘Scottish Mediation Registered Mediatornoemen en mogen het logo van het SMR naast hun naam voeren.

Het bureau van het SMN beheert ook de Scottish Mediation Helpline, een telefonische hulpdienst die personen advies en informatie biedt over bemiddeling/mediation en de toegang daartoe. Het SMN kan via de telefonische hulpdienst ook zorgen voor mediationdiensten via een panel van mediators of personen doorverwijzen naar een geschikte aanbieder van mediationdiensten.

Het SMN ondersteunt en bevordert bovendien het mediationproces voor klachten tegen de nationale gezondheidsdienst (NHS) in Schotland – deze activiteit wordt gefinancierd door de Schotse overheid. Meer informatie over bemiddeling/mediation en de toegang daartoe is beschikbaar op de website van het SMN.

De Schotse overheid heeft ook een boekje met de titel Resolving Disputes without Going to Court uitgeven met daarin advies over bemiddeling/mediation en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Dit kan gedownload worden van de website van de Schotse overheid.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, informatie over bemiddelaars/mediators is kosteloos toegankelijk.

U kunt als volgt een bemiddelaar/mediator zoeken:

u kunt de website oproepen door te klikken op de link naar het Scottish Mediation Register of de URL http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator in de adresbalk van uw browser in te typen. Volg vervolgens de aanwijzingen op om de beste bemiddelaar/mediator te vinden voor u en uw specifieke situatie.

U kunt contact opnemen met het Scottish Mediation Network via hun website, of door te schrijven naar het SMN op het adres 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK of door te bellen naar het nummer +44 (0) 131 556 1221.

Links

Scottish Mediation Network, Scottish Mediation Registerpublicatie van de Schotse overheid

Laatste update: 05/09/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.