Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Portugal

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het zoeken van een bemiddelaar/mediator in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Portugal?

Het directoraat-generaal voor het Justitiebeleid (DGJB) verstrekt geen informatie over de wijze waarop een mediator kan worden gezocht. De nationale wetgeving stelt dat indien bemiddeling door een mediator vereist is, voor de zaak in kwestie automatisch een mediator moet worden geselecteerd uit de lijsten met mediators.

De website van het DGJB biedt informatie over mediation, arbitrageprocedures, institutionele arbitrage en vredegerechten (julgados de paz).

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Archieven van de gegevensbank van bemiddelaars/mediators

De DGJB-gegevensbank bevat gegevens die teruggaan tot oktober 2008.

Links

Directoraat-generaal voor het Justitiebeleid

Laatste update: 09/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website