Bemiddelaars/mediators

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Momenteel is er geen openbare lijst met bemiddelaars/mediators.

Het ministerie van Justitie publiceert regelmatig een lijst van bemiddelingsinstanties, waarbij de bemiddelaars/mediators zijn geregistreerd.

Meer specifieke informatie over de bemiddelaars/mediators van elke bemiddelingsinstantie kan worden verkregen bij de afdeling van het ministerie van Justitie die is belast met het toezicht op die instanties. Er kan met die dienst contact worden opgenomen via de website van het ministerie (http://www.giustizia.it/).

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website