Bemiddelaars/mediators

Finland

Op deze pagina leest u hoe u een bemiddelaar in Finland kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Finland

Hoer kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Finland?

In Finland houdt het Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn (THL) de officiële website Bemiddeling in civiele en strafzaken bij.

Deze website verschaft informatie over bemiddeling (mediation in strafzaken) en voorziet in een lijst van bemiddelingsbureaus.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de website Bemiddeling in civiele en strafzaken is gratis toegankelijk en raadpleegbaar.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Finland?

Via de website van het Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn.

Links

Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn

Laatste update: 31/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website