Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Bemiddelaars/mediators

Tsjechië

Op deze pagina van de portal vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Tsjechië.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Tsjechië

Op verschillende websites vindt u contactgegevens van bemiddelaars/mediators die in Tsjechië werkzaam zijn, door invoering van de zoekterm 'mediation'.Op de website van de Tsjechische Unie van mediators vindt u een lijst van mediators.Op de website van de Balie van Tsjechië is een lijst gepubliceerd van mediators en rechtsgeleerden en ook op de website van de Unie voor arbitrage- en mediationprocedures van de Tsjechische Republiek zijn contactgegevens te vinden.Op de website van de Tsjechische reclasserings- en mediationdienst worden contactpersonen vermeld wier optreden onder de bevoegdheid van de respectievelijke districtsrechtbanken valt.Het ministerie van Justitie heeft een lijst van bemiddelaars/mediators onder zijn hoede die zijn ingeschreven overeenkomstig wet nr. 202/2012 betreffende mediation. Deze lijst wordt binnenkort gepubliceerd.

Is de toegang tot het Tsjechische register van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, het register van bemiddelaars/mediators is kosteloos toegankelijk.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Tsjechië

Op verschillende websites vindt u contactgegevens van bemiddelaars/mediators die in Tsjechië werkzaam zijn, door invoering van de zoekterm 'mediation'.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website