Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Medjaturi

Portugall

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Portugall.

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Kif issib medjatur fil-Portugall

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (DGPJ) ma jagħtix informazzjoni dwar kif issib medjatur. Fejn ikunu meħtieġa servizzi pubbliċi ta’ medjazzjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli tipprovdi li l-medjatur irid jintgħażel awtomatikament mil-listi rilevanti tal-medjaturi.

Is-sit elettroniku tad-DGPJ jipprovdi informazzjoni dwar il-medjazzjoni, il-proċedimenti ta’ arbitraġġ, l-arbitraġġ istituzzjonali u l-Kummissarji tal-Ġustizzja (julgados de paz).

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

L-arkivji tal-bażi tad-dejta tal-medjaturi

Is-sit elettroniku tad-DGPJ fih informazzjoni li tmur lura għal Ottubru tal-2008.

Ħoloq utli

Direttorat-Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 09/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna