Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Medjaturi

Lussemburgu

Din it-taqsima tal-Portal tgħinek issib medjatur fil-Lussemburgu.

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Kif tista' ssib medjatur fil-Lussemburgu ?

Il-medjaturi tal-korpi privati indikati hawn taħt iżommu reġistru tal-medjaturi :

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas ?

Iva, l-aċċess għar-reġistru tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas.

Kif tista' ssib medjatur fil-Lussemburgu ?

Billi tikkonsulta u tgħarbel il-lista tal-medjaturi ġestita mill-korpi privati li ġejjin :

Ħoloq relatati

L-Assoċjazzjoni Lussemburgiża tal-medjazzjoni u tal-medjaturi awtorizzati

Iċ-Ċentru għall-Medjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu

Ċentru tal-Medjazzjoni

Ċentru tal-medjazzjoni Soċjo-Familjari

Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 20/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.