Medjaturi

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

Bħalissa ma jeżistix reġistru pubbliku tal-medjaturi.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jippubblika fuq bażi regolari lista ta' korpi ta' medjazzjoni li magħhom jinsabu rreġistrati diversi medjaturi.

Tista' tikseb tagħrif aktar speċifiku rigward liema medjaturi huma rreġistrati mal-korpi ta' medjazzjoni billi tistaqsi lill-Uffiċċju tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli mis-superviżjoni ta' korpi bħal dawn. Dan jista' jiġi kkuntattjat permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja (http://www.giustizia.it/).

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna