Medjaturi

Ġermanja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Ġermanja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Kif nista’ nsib medjatur fil-Ġermanja

Attwalment, jeżistu għadd ta’ assoċjazzjonijiet professjonisti li jappoġġjaw partijiet li jixtiequ jużaw l-għajnuna ta’ medjatur.

Hawn taħt tinsab lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-assoċjazzjonjiet il-kbar:

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva.

Kif infittex medjatur fil-Ġermanja

Tista’ tfittex medjatur bl-isem, bil-lokalità tal-uffiċċju, skont il-qasam ta’ kompetenza esperta jew permezz tal-kodiċi postali

Ħoloq Relatati mas -Suġġett

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Familjali

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Ekonomika u Professjonali

Ċentru għall-Mediazzjoni

Assoċjazzjoni Ġermaniża għall-Avukati

L-aħħar aġġornament: 29/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna