Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Beļģija

Šajā portāla iedaļā sniegtā informācija jums palīdzēs atrast starpnieku Beļģijā.

Kā atrast starpnieku Beļģijā

Lai atrastu starpnieku Beļģijā, jūs varat apmeklēt šādu interneta vietni:

Jūs tur atradīsiet tālāk uzskaitīto informāciju.

 • Ievads starpniecībā
 • Starpnieks
 • Starpniecības process
 • Pēc starpniecības
 • Starpniecības izmaksas
 • Saite uz brošūru par starpniecību (PDF)
 • Noderīgas adreses un saites

Vietnei ir arī "Profesionāļu stūrītis", kurā ir iekļauta informācija par

 • starpnieku akreditācijas kritērijiem;
 • norādījumiem par starpnieka akreditācijas pieteikuma iesniegšanu, pamatojoties uz 2005. gada 21. februāra likumu;
 • pārbaudes punktu sarakstu, kas jāpiemēro starpnieka atzīšanai;
 • pamata mācībām un mācību turpināšanu;
 • Akreditētu starpnieku rīcības kodeksu;
 • sūdzību izskatīšanu.

Vai par piekļuvi datubāzei ir jāmaksā?

Nē, piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Beļģijā

Jūs varat meklēt starpnieku Beļģijā Saite atveras jaunā logāStarpnieku sarakstā, izmantojot šādus kritērijus:

 • rajons,
 • profesija,
 • darbības joma,
 • valoda,
 • vārds.

Saites

Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Saite atveras jaunā logāStarpniecība, alternatīva tiesai

Saite atveras jaunā logāStarpnieku saraksts

 

Lapa atjaunināta: 07/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Bulgārija

Šajā daļā ir paskaidrots, kā atrast starpnieku Bulgārijā.

Kā atrast starpnieku Bulgārijā?

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija uztur Saite atveras jaunā logāVienoto starpnieku reģistru.

Minētajā reģistrā ir šādi dati:

 • personas informācija par indivīdiem, kas reģistrēti kā starpnieki, – izglītība, valodu prasme un papildu kvalifikācija starpniecības jomā;
 • starpnieka kontaktinformācija – biroja adrese, telefons un e-pasts.

Papildus tam Tieslietu ministrija uztur arī to organizāciju reģistru, kuras saņēmušas atļauju nodrošināt Saite atveras jaunā logāstarpnieku apmācību.

Reģistrā iekļauto datu pamatā ir noteikumi, kas paredzēti:

 • Likumā par starpniecību,
 • 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2 (izdevusi Tieslietu ministrija), kuros izklāstīti nosacījumi un kārtība to organizāciju apstiprināšanai, kas nodrošina starpnieku apmācību, kā arī prasības attiecībā uz šādu apmācību, procedūra starpnieku iekļaušanai Vienotajā reģistrā un svītrošanai un dzēšanai no tā un procesuālās un ētikas normas, kas piemērojamas starpnieku darbībai.

Vai piekļuve Bulgārijas starpnieku reģistram ir bez maksas?

Bulgārijas Vienotajam starpnieku reģistram var piekļūt bez maksas no Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes. Indivīdiem un organizācijām, kas vēlas, lai tos iekļauj to organizāciju reģistrā, kuras nodrošina apmācību starpniecības jomā, ir jāmaksā noteikta maksa.

Kā meklēt starpnieku Bulgārijā?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē var atrast visu to personu sarakstu, kas apmācītas un kam atļauts nodarboties ar starpniecību Bulgārijas Republikā. Starpniekus var meklēt pēc dzīvesvietas un starpniecības jomas (piem., starpniecība komerciālās, uzņēmējdarbības vai ģimenes lietās).

Ir pieejama kontaktinformācija, tostarp telefona numurs un e-pasts. Lai saņemtu jebkādu papildu informāciju, kas varētu būt vajadzīga, var sazināties ar starpnieku reģistra amatpersonām.

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atrast starpnieku - Čehija

Šī vietne palīdz atrast starpnieku Čehijas Republikā.

Kā atrast mediatoru Čehijas Republikā?

Čehijas Republikā strādājošu mediatoru kontaktinformāciju var atrast dažādās tīmekļa vietnēs, ievadot meklētājā vārdu "mediācija".Čehijas Mediācijas asociācijas mediatoru saraksts ir atrodams šīs organizācijas tīmekļa vietnē.Mediatoru un advokātu saraksts tiek publicēts Čehijas Republikas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē, un kontaktinformācija ir atrodama arī Čehijas Republikas Šķīrējtiesu un mediācijas procedūru apvienības tīmekļa vietnē.Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienesta kontaktinformācija ir atrodama šā dienesta tīmekļa vietnē, šis dienests darbojas pie attiecīgās apgabaltiesas.Drīzumā tiks publicēts Tieslietu ministrijas uzturēts mediatoru saraksts, kuri reģistrēti saskaņā ar Likumu Nr. 202/2012 "Par mediāciju".

Vai piekļuve Čehijas Republikas mediatoru reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve mediatoru reģistram ir bez maksas.

Kā atrast mediatoru Čehijas Republikā?

Čehijas Republikā strādājošu mediatoru kontaktinformāciju var atrast dažādās tīmekļa vietnēs, ievadot meklētājā vārdu "mediācija".

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Dānija

Šobrīd nav pieejama informācija par to, kā atrast starpnieku Dānijā.

Lapa atjaunināta: 07/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Vācija

Šajā iedaļā sniegtā informācija jums palīdzēs atrast starpnieku Vācijā.

Kā atrast mediatoru Vācijā?

Pašlaik vairākas profesionālas apvienības palīdz pusēm, kas vēlas izmantot mediatora pakalpojumus.

Dažas lielākās no tām ir (nepilnīgs uzskaitījums):

Vai piekļuve Vācijas mediācijas datubāzēm ir bez maksas?

Jā.

Kā meklēt mediatoru Vācijā?

Mediatorus var meklēt, izmantojot mediatora vārdu/uzvārdu, darbības jomu vai pasta indeksu.

Saites

Saite atveras jaunā logāFederālā Ģimenes mediācijas apvienība

Saite atveras jaunā logāFederālā Mediācijas apvienība

Saite atveras jaunā logāFederālā Mediācijas apvienība ekonomiskos un darba jautājumos

Saite atveras jaunā logāMediācijas centrs

Saite atveras jaunā logāVācijas Advokātu biedrība

Lapa atjaunināta: 29/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Igaunija

Šī sadaļa palīdzēs atrast mediatoru Igaunijā

Igaunijai patlaban nav vispārīgas tīmekļa lapas vai datubāzes par mediatoriem. Saskaņā ar Samierināšanas likumu ikviens, kas atbilst samierināšanas likumā noteiktajiem nosacījumiem var darboties kā samierinātājs. Samierinātāja darbības kontroli valsts neveic.

Saskaņā ar Samierināšanas likumu šādas personas var būt samierinātāji:

 1. fiziska persona, kurai puses uzdevušas veikt samierināšanas procedūru un palīdzēt atrisināt strīdīgo jautājumu. Samierinātājs var darboties ar tādas juridiskas personas starpniecību, ar kuru tam ir darba attiecības vai cita veida līgumiskas attiecības;
 2. zvērināts advokāts — Igaunijas Advokātu asociācijas biedru saraksts ir pieejams tās Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē;
 3. notārs — Notāru palātas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē ir pieejams notāra biroju saraksts;
 4. samierināšanas likumā noteiktajos gadījumos – valsts vai vietējās pašvaldības samierināšanas orgāns.

Ar noteiktām autortiesībām saistītus strīdus (sk. Saite atveras jaunā logāAutortiesību likumu) kā samierinātājs risina autortiesību ekspertu komisija. Šī komiteja ir izveidota pie Tieslietu ministrijas.

Lai gan Tieslietu kanclera likums nelieto "ombuda" jēdzienu, tieslietu kanclers pilda arī ombuda funkcijas, pārbaudot, vai valsts iestādes ievēro personu pamattiesības un brīvības un labas pārvaldības principus, un uzraugot vietējās pašvaldības, publisko tiesību juridiskās personas un publiskos uzdevumus pildošās privātās personas. Kopš 2011. gada tieslietu kanclers saskaņā ar Konvencijas par bērnu tiesībām 4. pantu pilda bērnu ombuda funkcijas. Papildu informācija pieejama Tieslietu kanclera Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Ar kolektīvo darba strīdu risināšanu nodarbojas valsts samierinātājs, un papildu informācija atrodama viņa Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Jūs varat sazināties arī ar šādām nevalstiskām organizācijām:

 • Saite atveras jaunā logāIgaunijas mediatoru asociācija sniedz informāciju gan igauņu, gan angļu valodā. Kontaktpersona ir Saite atveras jaunā logāAnneli Liivamägi.
 • Saite atveras jaunā logāIgaunijas Bērnu labklājības savienība ir bezpeļņas organizācija, kas atbalsta bērnu tiesības. Tās darbība ietver arī konsultācijas vecākiem, kas vēlas dzīvot atsevišķi vai šķirties, iedrošinot tos izmantot samierinātāja pakalpojumus, lai aizsargātu bērnu intereses. Savienība ir rīkojusi mācības par mediāciju ģimenē.
 • Saite atveras jaunā logāIgaunijas Apdrošinātāju asociācija ir izveidojusi apdrošināšanas mediatora posteni, kas risina strīdus starp apdrošināšanas polises turētājiem un apdrošinātājiem vai apdrošināšanas brokeriem.
Lapa atjaunināta: 17/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Īrija

Īrijā nav starpnieku datubāzes, bet starpniekus dažādās tiesību jomās var atrast, vēršoties pie šādām privātām struktūrām:

Sk. lapu Starpniecība Īrijā

Lapa atjaunināta: 18/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Grieķija

Šī vietne palīdzēs Jums atrast starpnieku Grieķijā.

Kā Grieķijā atrast mediatoru

Šī informācija ir sniegta, lai atbildētu uz jautājumiem par mediāciju Grieķijā.

Kā norādīts, sertificētu mediatoru un mediācijas apmācības organizāciju saraksti ir pieejami Saite atveras jaunā logāTieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē.

Turklāt Saite atveras jaunā logāPatērētāju ombuda tīmekļa vietnē ir pieejama sabiedrībai paredzēta informācija par alternatīvām patērētāju strīdu risināšanas iespējām.

Vai pieeja mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, pieeja iepriekš minētajām tīmekļa vietnēm ir bez maksas.

Attiecīgās saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija

Saite atveras jaunā logāPatērētāju ombuds

Saite atveras jaunā logāDarba un sociālā nodrošinājuma lietu ministrija

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Mediācijas un arbitrāžas centrs

Lapa atjaunināta: 18/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atrast starpnieku - Spānija

Šī nodaļa paredzēta, lai palīdzētu Jums atrast mediatoru Spānijā.

Kā atrast mediatoru Spānijā?

Saskaņā ar Likumu Nr. 5/2012 par mediāciju civillietās un komerclietās mediatoriem jābūt ieguvušiem oficiālu universitātes vai augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju un jābūt īpaši apmācītiem mediācijā, apgūstot vienu vai vairākus īpašus kursus, ko pasniedz oficiāli atzītas iestādes. Nepieciešams, lai šīs kvalifikācijas būtu derīgas visā Spānijā.

Tiesību akti un noteiktos autonomajos apgabalos paredzētie ieviešanas noteikumi precizē to, kāda apmācība nepieciešama, lai varētu veikt mediāciju ģimenes jautājumos. Vispārpieņemts, ka mediatoriem ir jābūt ieguvušiem vismaz universitātes diplomu, kā arī jābūt apguvušiem 100–300 stundu praktiskās apmācības kursu mediācijā.

Īpašu mediācijas apmācību parasti nodrošina universitāšu institūti un profesionālas asociācijas, piemēram, psihologu vai juristu asociācijas.

Nav vienota mediatoru reģistra. Kvalificētus mediatorus var atrast vairākos veidos:

 • krimināllietās pusēm ir jālūdz, lai mediatoru nozīmētu tiesa,
 • darba lietās mediatoru reizēm var izvēlēties no saistītās struktūras mediatoru saraksta,
 • ģimenes tiesību lietās mediatorus ieceļ ar tiesu saistītā aģentūra, lai gan puses pašas arī var vērsties pie kvalificēta mediatora,
 • ar ģimenes mediatoru ir iespējams sazināties, vēršoties pie dažādām profesionālajām asociācijām, kas uztur šādu reģistru vai sarakstu (zvērinātu advokātu asociācijas un psihologu, sociālo darbinieku un pasniedzēju profesionālās asociācijas).

Līdz šim autonomie apgabali ir bijuši tie, kas nosaka, lai asociācijas veidotu šādus sarakstus.

Vai datubāzēm, kurās apkopota informācija par mediatoriem, var piekļūt bez maksas?

Valsts reģistra nav. Katrā ziņā profesionālo asociāciju izveidotajiem sarakstiem var piekļūt bez maksas.

Kā atrast mediatoru Spānijā?

Jūs varat sazināties ar attiecīgo profesionālo asociāciju, lai noskaidrotu informāciju par reģistrētajiem mediatoriem.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atrast starpnieku - Francija

Šobrīd Francijai nav starpnieku datubāzes.

Lapa atjaunināta: 17/09/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Itālija

Itālijā pašlaik nav oficiāla mediatoru saraksta.

Tieslietu ministrija regulāri publicē mediācijas struktūru sarakstu, kurās darbojas dažādi mediatori.

Sīkāku informāciju par dažādo mediācijas struktūru mediatoriem ir iespējams iegūt, vēršoties Tieslietu ministrijas departamentā, kurš ir atbildīgs par minēto struktūru pārraudzību. Tas ir iespējams, izmantojot ministrijas tīmekļa vietni (Saite atveras jaunā logāhttp://www.giustizia.it/).

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Kipra

Kā atrast starpnieku Kiprā

Apmeklējiet sadaļu Starpniecība Kiprā.

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Latvija

Saite atveras jaunā logāSertificētu mediatoru sarakstu ar mediatoru kontaktinformāciju atradīsiet Sertificētu mediatoru padomeas mājas lapā. Tajā iespējams atlasīt mediatoru pēc:

 • darbības jomas
 • darbības reģiona
 • valodas

Saites

Saite atveras jaunā logāSertificētu mediatoru padome
Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Lietuva

Lietuvā nav centralizētas iestādes, kas atbild par starpniecību. Darbs šajā jomā sāksies pēc Direktīvas 2008/52/EK ieviešanas.

Kā atrast mediatoru Lietuvā?

Lietuvā ir iespējama tiesas mediācija un ārpus tiesas mediācija. Ārpus tiesas mediācijas pakalpojumus parasti piedāvā advokāti.

Tiesas mediācija ir strīda risināšana procedūra, kuras mērķis ir palīdzēt pusēm civiltiesiskos strīdos rast miermīlīgu strīda risinājumu ar viena vai vairāku mediatoru (starpnieku) palīdzību.

Tiesas mediāciju veic mediatori. Tie ir īpaši apmācīti tiesneši, tiesnešu palīgi vai citas attiecīgi kvalificētas personas, kuru vārdi ir iekļauti Saite atveras jaunā logāTiesas mediatoru sarakstā. Tiesnešu Padomes 2011. gada 28. janvāra sanāksmē tika nolemts, ka tiesas mediāciju civillietās var piemērot visās Lietuvas Saite atveras jaunā logātiesās un šim pakalpojumam jābūt pieejamam neatkarīgi no reģiona.

Tiesas mediācija ir bezmaksas pakalpojums, turklāt, izvēloties atrisināt civiltiesisku strīdu ar tiesas mediācijas palīdzību, iespējams ievērojami ietaupīt laiku un pūliņus, ko citādi būtu jāpatērē tiesājoties. Var ietaupīt arī naudu, jo tiek atmaksāti 75 % no tiesas nodevām, ja tiesas mediācijas rezultātā tiek panākts izlīgums.

Civillietas nodošanu tiesas mediācijai var ierosināt tiesnesis. Jebkura tiesvedībā iesaistītā puse var izteikt vēlmi nodot lietu mediācijai. Nododot lietu tiesas mediācijai, tiesnesis pusēm izskaidro tiesas mediācijas procesa būtību. Par mediatora iecelšanu vai aizstāšanu lemj tiesas priekšsēdētājs vai tiesas civillietu departamenta vadītājs, vai viņu norīkots tiesnesis. Ja nepieciešams, var iecelt divus mediatorus. Ieceļot mediatoru, jāņem vērā viedoklis, ko puses izteikušas, ierosinot lietas nodošanu tiesas mediācijai vai piekrītot šādai mediācijai.


Tiesas mediācijas procesā var piedalīties tikai tiesvedības puses, trešās personas un to pārstāvji. Citas personas, kuru dalība varētu palīdzēt atrisināt strīdu, arī var pievienot savus vārdus attiecīgās puses pieteikumam vai piekrišanai. Tiesas mediācijas procesu nefiksē protokolā.

Tiesas mediācijas procesu var izbeigt, ja puses vienojas par strīda risinājumu un paraksta izlīgumu, ko pēcāk apstiprina galvenais tiesnesis.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atrast starpnieku - Luksemburga

Šajā iedaļā sniegtā informācija jums palīdzēs atrast starpnieku Luksemburgā.

Šādas privātas organizācijas uztur mediatoru reģistru:

Vai piekļuve mediatoru datu bāzei ir bez maksas?

Jā, mediatoru reģistrs ir pieejams bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Luksemburgā?

Mediatori ir atrodami šādu privātu organizāciju uzturētajos sarakstos:

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Mediatoru un apstiprināto mediatoru asociācija

Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Advokatūras mediācijas centrs

Saite atveras jaunā logāMediācijas centrs

Saite atveras jaunā logāSabiedrības un ģimenes lietu mediācijas centrs

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 20/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Ungārija

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Ungārijā.

Kā atrast starpnieku Ungārijā

Saite atveras jaunā logāStarpnieku reģistrs (közvetítők adatbázisa) ir pieejams Tieslietu un tiesību aizsardzības ministrijas (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) tīmekļa vietnē.

Lietotājiem ir pieejama šāda vispārīgā informācija:

 • vispārīgā informācija par starpniecību;
 • informācija par starpniekiem;
 • informācija par starpniekus algojošām juridiskām personām;
 • starpnieku adreses, kvalifikācija, valodas prasmes, kompetence un darbības apgabals.

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas arī starpnieku un starpniekus algojošo juridisko personu reģistrācijas veidlapas.

Vai piekļuve starpnieku datubāzēm ir bez maksas?

Jā, pieeja šīm datubāzēm ir bez maksas un nepastāv nekādi ierobežojumi.

Kā meklēt starpnieku Ungārijā

Šajā vietnē pieejams starpnieku saraksts un starpniekus algojošo juridisko personu saraksts. Starpniekus var meklēt pēc vārda, valodas prasmēm un darbības apgabala. Juridiskās personas var meklēt pēc nosaukuma, apgabala un abreviatūras.

Saites

Saite atveras jaunā logāUngārijas starpnieku reģistra tīmekļa vietne (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Lapa atjaunināta: 28/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Malta

Šī portāla sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Maltā.

Kā atrast mediatoru Maltā

Maltas Mediācijas centrs izsniedz pusēm savu akreditēto mediatoru sarakstu. Ja puses mediāciju izvēlas brīvprātīgi vai ja šo procesu paredz tiesa vai likums, strīdā iesaistītās puses izvēlas mediatoru no akreditēto mediatoru saraksta ar nosacījumu, ka izvēlētais speciālists visām strīdā iesaistītajām pusēm ir pieņemams. Ja puses nespēj vienoties par savstarpēji pieņemama mediatora izvēli, centrs ieceļ par mediatoru to speciālistu, kurš ir nākamais akreditēto mediatoru sarakstā.

Mediācijai ģimenes lietās puses var vai nu mediatoru brīvi izvēlēties no tieslietu ministra šim nolūkam norīkoto personu saraksta un šādā gadījumā segt visas mediācijas izmaksas vai arī uzticēt mediatora izvēli tiesai, kas pēc to rotācijas principa izvēlas no tieslietu ministra norīkoto personu saraksta mediācijas veikšanai tiesas uzdevumā, un šādā gadījumā mediācijas izmaksas sedz sekretariāts vai civiltiesa.

Pagaidām vēl nav izveidots elektronisks mediatoru reģistrs. Taču, ja rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar Maltas Mediācijas centru, vēršoties tā sekretariātā pēc adreses: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110 .

Lai sazinātos ar sekretariātu, varat zvanīt pa tālruni: +356 21231833 vai sūtīt e-pastu uz adresi: Saite atveras jaunā logāinfo@mediationmalta.org.mt

Lapa atjaunināta: 20/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Nīderlande

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Nīderlandē.

Kā atrast starpnieku Nīderlandē

Saite atveras jaunā logāNīderlandes Starpniecības institūts (Netherlands Mediation Institute – NMI) uztur publiski pieejamu datubāzi, kurā ir iekļauta informācija par visiem kvalificētajiem starpniekiem. Tajā sniegta arī neatkarīga informācija un nodrošināta kvalitāte saistībā ar starpniecību un starpniekiem visā valstī.

NMI datu bāzē reģistrētie starpnieki ir apmācīti un kvalificēti veikt starpniecības pienākumu saskaņā ar NMI starpniecības noteikumiem, un starpnieki ir apņēmušies ievērot NMI Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasības.

NMI starpnieku reģistram var piekļūt jebkurā laikā.

Vai piekļuve starpnieku reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Nīderlandē

Reģistrā var meklēt, izmantojot dažādus meklēšanas parametrus. Piemēram, iespējams meklēt starpnieku, kam ir pieredze konkrētā jomā vai kas strādā konkrētā jomā.

Saites

Saite atveras jaunā logāNīderlandes Starpniecības institūts

Lapa atjaunināta: 29/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Austrija

Šī portāla sadaļa palīdzēs atrast starpnieku Austrijā.

Kā atrast starpnieku Austrijā

Austrijas federālā Tieslietu ministrija uztur sarakstu ar reģistrētiem starpniekiem, kuri atbilst juridiskajām un formālajām prasībām.

Tika izveidota Saite atveras jaunā logāīpaša tīmekļa vietne. Tai var arī piekļūt no Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnes.

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama šāda informācija:

 • starpnieku saraksts,
 • organizāciju, kas apmāca starpniekus, saraksts un
 • mācību kursu saraksts.

Vai piekļuve starpnieku datubāzēm ir bez maksas?

Tīmekļa vietne ir pieejama publiski, un piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Austrijā

Tīmekļa vietnē starpnieku sarakstā var meklēt pēc:

 • vārda, uzvārda,
 • pasta indeksa un
 • federālās zemes.

Starpniekus var atrast, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • vārds un uzvārds,
 • pasta indekss,
 • federālā zeme,
 • valsts,
 • zināšanu joma.

Meklēšanas kritērijus var arī apvienot.

Saites

Saite atveras jaunā logāStarpnieki Austrijā

Lapa atjaunināta: 30/05/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Polija

Šī sadaļa jums palīdzēs atrast mediatoru Polijā.

Kā atrast mediatoru Polijā

Mediatoru sarakstus uztur rajona tiesas. Mediatorus, tai skaitā personas no sarakstiem, kurus sagatavojušas nevalstiskās organizācijas saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un izglītības iestādes, sarakstiem pievieno un no sarakstiem svītro attiecīgās rajona tiesas priekšsēdētājs. Kompetenču sadalījuma dēļ starp centrālajām un reģionālajām iestādēm nav pieejams centralizēts mediatoru saraksts.

Pamatinformācija par noteikumiem, procesu un mediācijas pasākumu praktiskajiem aspektiem Polijā ir atrodama Saite atveras jaunā logāmediācijai veltītajā Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā, kura tiek pārvaldīta sadarbībā ar Padomi strīdu un konfliktu alternatīvās izšķiršanas jautājumos (ASI padome).

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Polijā

Jums būtu jāizmanto mediatoru saraksti, kurus sagatavojuši rajona tiesu priekšsēdētāji vai mediācijas asociāciju vai individuālu mediatoru pakalpojumi. Informācija un kontaktdati parasti ir atrodami attiecīgo tiesu, asociāciju vai mediatoru tīmekļa vietnēs.

Lapa atjaunināta: 17/09/2014

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atrast starpnieku - Portugāle

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Portugālē.

Kā atrast mediatoru Portugālē?

Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Política de Justiça) nesniedz informāciju par to, kā atrast mediatoru. Ja ir nepieciešami valsts nodrošināti mediācijas pakalpojumi, piemērojamajos valsts tiesību aktos paredzēts, ka mediators ir automātiski jāizvēlas no mediatoru sarakstiem.

Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par mediāciju, šķīrējtiesas procedūrām, iestāžu šķīrējtiesu un miertiesām (Julgados de Paz).

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve šai datubāzei ir bez maksas.

Mediatoru datubāzes arhīvs

Dati Tiesiskuma politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejami no 2008. gada oktobra.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāTiesiskuma politikas ģenerāldirektorāts

Lapa atjaunināta: 09/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta noderīga informācija, kas palīdzēs Jums atrast starpnieku Rumānijā.

Kā atrast starpnieku Rumānijā

Saskaņā ar Likuma Nr. 192/2006 12. pantu apstiprinātos starpniekus reģistrē Starpnieku kolēģijā, ko pārvalda Starpniecības padome, un šo informāciju publicē Rumānijas Oficiālā vēstneša pirmajā daļā.

Informācija par Starpnieku kolēģiju ir pieejama arī Saite atveras jaunā logāStarpniecības padomes tīmekļa vietnē.

Starpniecības padomes tīmekļa vietnē ir atrodama šāda informācija:

Informācija Starpniecības padomes tīmekļa vietnē tiek apkopota kopš 2006. gada 2. novembra.

No Saite atveras jaunā logāStarpnieku padomes var iegūt arī šādu informāciju:

 • NVO, kurās darbojas starpnieki;
 • starpnieku apgūtā starpniecības mācību programma;
 • svešvalodas, kurās tie var veikt starpniecības pakalpojumus;
 • kontaktinformācija.

Ja vēlaties risināt strīdu starpniecības ceļā, Jūs varat vērsties pie starpnieka. Starpnieku saraksts ir pieejams tiesās, kā arī Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Starpniecības padome regulāri atjauno Starpnieku kolēģiju un nodod šo informāciju tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm, un Tieslietu ministrijai.

Vai piekļuve starpnieku datu bāzei ir bez maksas?

Kā meklēt starpnieku Rumānijā

Saite atveras jaunā logāStarpnieku var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • starpnieka vārda pirmie burti;
 • reģions, kurā reģistrēta juridiskā adrese.
Lapa atjaunināta: 10/06/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Slovēnija

Šajā sadaļā sniegtā informācija palīdzēs atrast starpnieku Slovēnijā

Kā atrast starpnieku Slovēnijā

Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija uztur Saite atveras jaunā logāMediatoru centrālo reģistru, kas strādā tiesu programmās saskaņā ar Likumu par alternatīvu strīdu izšķiršanu tiesās. Mediatoru sarakstus, kas strādā dažādu nevalstisku organizāciju paspārnē, var atrast šo organizāciju tīmekļa vietnēs, piemēram,

Vai piekļuve starpnieku datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Slovēnijā

Starpnieku Slovēnijā iespējams atrast šādu iestāžu tīmekļa vietnēs:

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāMediācija Slovēnijā, Saite atveras jaunā logāMediācija Slovēnijā

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Slovākija

Šī vietne palīdzēs Jums atrast starpnieku Slovākijā.

Kā atrast starpnieku Slovākijā

Slovākijas starpnieku datubāze pieder Slovākijas Tieslietu ministrijai, kas to arī uztur; datubāze ir pieejama tikai slovāku valodā.

Vai piekļuve starpnieku datubāzei ir bez maksas?

Jā, informāciju par starpniekiem var iegūt bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Slovākijā

Lūdzu, izmantojiet Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietni.

Lapa atjaunināta: 18/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Somija

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Somijā.

Kā atrast starpnieku Somijā

Somijā Valsts veselības un labklājības institūts (THL) uztur oficiālu tīmekļa vietni Saite atveras jaunā logāStarpniecība krimināllietās un civillietās.

Tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par samierināšanu (starpniecību krimināllietās).

Tīmekļa vietnē ir pieejams arī starpniecības iestāžu Saite atveras jaunā logāsaraksts.

Vai piekļuve starpnieku datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve un informācija, kas pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāStarpniecība krimināllietās un civillietās, ir bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Somijā

Jūs varat meklēt informāciju Valsts veselības un labklājības institūta tīmekļa vietnē.

Saites

Saite atveras jaunā logāValsts veselības un labklājības institūts

Lapa atjaunināta: 31/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Atrast starpnieku - Zviedrija

Zviedrijā nav starpnieku datubāzes.

Lapa atjaunināta: 01/05/2010

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atrast starpnieku - Anglija un Velsa

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Anglijā un Velsā.

Kā atrast mediatoru Anglijā un Velsā

Valsts mediācijas reģistrs

Mediatoru civillietās varat atrast, izmantojot Saite atveras jaunā logāCivillietu mediācijas tiešsaistes reģistru, kurā ir sniegta informācija par:

 • mediāciju;
 • pakalpojumiem;
 • izcenojumiem.

Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistrs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā, kas to arī uztur. Reģistrā iekļautos mediācijas pakalpojumu sniedzējus akreditē Civillietu mediācijas padome.

Ģimenes lietu mediācijas reģistrs

Saite atveras jaunā logāĢimenes lietu mediācijas tiešsaistes reģistra uzdevums ir palīdzēt pusēm sazināties ar vietējiem mediatoriem. Puses, kuras Saite atveras jaunā logāvar saņemt juridisko palīdzību (valsts finansētu), sīkākas informācijas iegūšanai par vietēja mediatora atrašanu var sazināties arī ar Vietējās juridiskās palīdzības informatīvo dienestu, izmantojot tālruni (0845 345 4345), minicom (0845 609 6677) vai īsziņu (nosūtot „legalaid” un jūsu vārdu uz numuru 80010). Konsultāciju var saņemt arī Saite atveras jaunā logāVietējās juridiskās palīdzības tiešsaistes konsultāciju dienestā.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistram, Ģimenes lietu mediatoru tiešsaistes reģistram un Vietējās juridiskās palīdzības dienesta tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Saites

Saite atveras jaunā logāCivillietu mediācijas tiešsaistes reģistrs, Saite atveras jaunā logāĢimenes lietu mediācijas tiešsaistes reģistrs, Saite atveras jaunā logāPārbaudiet, vai varat saņemt juridisko palīdzību!, Saite atveras jaunā logāVietējās juridiskās palīdzības dienests

Lapa atjaunināta: 20/04/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Ziemeļīrija

Pašlaik Ziemeļīrijā nav starpnieku datubāzes.

Kā atrast starpnieku Ziemeļīrijā

Ziemeļīrijā nav starpnieku datubāzes. Tomēr informācijā par strīdu izšķiršanas sistēmām, ko izstrādājusi Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Juristu biedrība, ir atrodama arī informācija par starpniekiem.

Saites

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Juristu biedrība

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atrast starpnieku - Skotija

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Skotijā.

atrast mediatoru Skotijā?

Skotijas Mediācijas tīkls (Scottish Mediation Network, SMN) pārvalda Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas reģistru (Scottish Mediation Register, SMR), kas ir neatkarīgs reģistrs, kurā iekļauti mediatori un mediācijas pakalpojumi, kas atbilst obligātiem „prakses standartiem” mediācijas veikšanai Skotijā. Šādus standartus izvirza neatkarīga Prakses standartu komiteja, paredzot apmācības, pieredzes un profesionālās tālākizglītības obligātu līmeni.

SMN tīmekļa vietnes sadaļā „Saite atveras jaunā logāKā atrast mediatoru” („Find a Mediator”) ir bezmaksas piekļuve informācijai par personām, kuras praktizē visa veida mediāciju. Mediatori vietnē pieejamos datus atjaunina vismaz vienu reizi gadā, ietverot informāciju par viņu apmācību, profesionālo tālākizglītību un specializācijas jomām.

Viens no Skotijas Mediācijas reģistra mērķiem ir pārliecināt cilvēkus par izvēlēto mediatoru profesionālo kvalifikāciju, sniedzot apliecinājumu, ka tie atbilst obligātajiem standartiem. Mediatori, kuru vārdi ir reģistrēti SMR, ir tiesīgi sevi saukt par “Skotijas Mediācijas reģistrā reģistrētu mediatoriem”, kā arī pie sava vārda pievienot SMR logotipu.

SMN pārvalda arī Skotijas Mediācijas palīdzības līniju, kurā cilvēkiem sniedz konsultācijas un informāciju par mediāciju un par to, kā tai piekļūt. Izmantojot palīdzības līniju, SMN turklāt var noorganizēt mediāciju, ko veic SMR reģistrētu mediatoru komisija, vai norādīt cilvēkiem uz atbilstīgu mediācijas pakalpojumu.

SMN bez tam atbalsta un veicina mediācijas procesa izmantošanu sūdzībās par Valsts veselības dienestu (National Health Service, NHS); šo darbības virzienu finansē Skotijas valdība. Sīkāka informācija par mediāciju un piekļuvi tai ir sniegta SMN tīmekļa vietnē.

Skotijas valdība ir arī publicējusi bukletu “Strīdu risināšana, nevēršoties tiesā”, kurā sniegti padomi par mediāciju un citām alternatīvām strīdu izšķiršanas iespējām (ASI). Šo bukletu var lejupielādēt Saite atveras jaunā logāSkotijas valdības tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, informācijai par mediatoriem var piekļūt bez maksas.

Lai atrastu mediatoru, varat veikt šādas darbības:

Noklikšķiniet uz Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas reģistra saites vai pārlūkprogrammā ierakstiet URL Saite atveras jaunā logāhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator, lai piekļūtu tīmekļa vietnei, kurā dotas norādes, kā atrast Jums un jūsu situācijai vispiemērotāko mediatoru.

Sazinieties ar Skotijas Mediācijas tīklu, izmantojot tā tīmekļa vietni, nosūtot pastu uz adresi 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, vai zvanot pa tālruni +44 (0) 131 556 1221.

Saites

Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas tīkls, Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas reģistrs, Saite atveras jaunā logāSkotijas valdības publikācija

Lapa atjaunināta: 05/09/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.