Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediatori

Skotija

Šī nodaļa palīdzēs Jums atrast starpnieku Skotijā.

Saturu nodrošina
Skotija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

atrast mediatoru Skotijā?

Skotijas Mediācijas tīkls (Scottish Mediation Network, SMN) pārvalda Skotijas Mediācijas reģistru (Scottish Mediation Register, SMR), kas ir neatkarīgs reģistrs, kurā iekļauti mediatori un mediācijas pakalpojumi, kas atbilst obligātiem „prakses standartiem” mediācijas veikšanai Skotijā. Šādus standartus izvirza neatkarīga Prakses standartu komiteja, paredzot apmācības, pieredzes un profesionālās tālākizglītības obligātu līmeni.

SMN tīmekļa vietnes sadaļā „Kā atrast mediatoru” („Find a Mediator”) ir bezmaksas piekļuve informācijai par personām, kuras praktizē visa veida mediāciju. Mediatori vietnē pieejamos datus atjaunina vismaz vienu reizi gadā, ietverot informāciju par viņu apmācību, profesionālo tālākizglītību un specializācijas jomām.

Viens no Skotijas Mediācijas reģistra mērķiem ir pārliecināt cilvēkus par izvēlēto mediatoru profesionālo kvalifikāciju, sniedzot apliecinājumu, ka tie atbilst obligātajiem standartiem. Mediatori, kuru vārdi ir reģistrēti SMR, ir tiesīgi sevi saukt par “Skotijas Mediācijas reģistrā reģistrētu mediatoriem”, kā arī pie sava vārda pievienot SMR logotipu.

SMN pārvalda arī Skotijas Mediācijas palīdzības līniju, kurā cilvēkiem sniedz konsultācijas un informāciju par mediāciju un par to, kā tai piekļūt. Izmantojot palīdzības līniju, SMN turklāt var noorganizēt mediāciju, ko veic SMR reģistrētu mediatoru komisija, vai norādīt cilvēkiem uz atbilstīgu mediācijas pakalpojumu.

SMN bez tam atbalsta un veicina mediācijas procesa izmantošanu sūdzībās par Valsts veselības dienestu (National Health Service, NHS); šo darbības virzienu finansē Skotijas valdība. Sīkāka informācija par mediāciju un piekļuvi tai ir sniegta SMN tīmekļa vietnē.

Skotijas valdība ir arī publicējusi bukletu “Strīdu risināšana, nevēršoties tiesā”, kurā sniegti padomi par mediāciju un citām alternatīvām strīdu izšķiršanas iespējām (ASI). Šo bukletu var lejupielādēt Skotijas valdības tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, informācijai par mediatoriem var piekļūt bez maksas.

Lai atrastu mediatoru, varat veikt šādas darbības:

Noklikšķiniet uz Skotijas Mediācijas reģistra saites vai pārlūkprogrammā ierakstiet URL http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator, lai piekļūtu tīmekļa vietnei, kurā dotas norādes, kā atrast Jums un jūsu situācijai vispiemērotāko mediatoru.

Sazinieties ar Skotijas Mediācijas tīklu, izmantojot tā tīmekļa vietni, nosūtot pastu uz adresi 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, vai zvanot pa tālruni +44 (0) 131 556 1221.

Saites

Skotijas Mediācijas tīkls, Skotijas Mediācijas reģistrs, Skotijas valdības publikācija

Lapa atjaunināta: 05/09/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu