Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Tarpininkai

Ispanija

Šis portalo skirsnis padeda rasti tarpininką Ispanijoje.

Turinį pateikė
Ispanija

Kaip rasti tarpininką Ispanijoje?

Įstatymu Nr. 5/2012 dėl tarpininkavimo civiliniais ir komerciniais klausimais nustatyta, kad tarpininkas privalo turėti oficialų universitetinį arba aukštąjį profesinį išsilavinimą, taip pat turi būti baigęs specialų mokymą tarpininkavimo srityje, t. y. vieną ar kelis tinkamai akredituotų įstaigų rengiamus specialius kursus, po kurių galima vykdyti tarpininkavimo veiklą bet kurioje šalies teritorijos dalyje.

Tik tam tikruose kai kurių autonominių sričių įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nurodomas konkretus mokymas, būtinas šeimos tarpininkavimui vykdyti. Apskritai reikalaujama, kad tarpininkas turėtų universiteto diplomą, išduodamą baigus bent vidutinio lygmens studijas, be to, kad būtų baigęs specialų mokymą tarpininkavimo srityje, į kurį įtraukiamas daugiau kaip 100–300 val. daugiausia praktinių užsiėmimų kursas.

Specialųjį mokymą tarpininkavimo srityje paprastai vykdo universitetų institutai ir profesinės asociacijos, pavyzdžiui, psichologų ar teisininkų.

Bendro tarpininkų registro nėra, o konkrečių specializacijų tarpininkus galima rasti įvairiai:

  • baudžiamojoje srityje šalys turi prašyti teismo, kad šis joms paskirtų tarpininką;
  • darbo srityje tarpininką kartais galima pasirinkti iš atitinkamos įstaigos tarpininkų sąrašo;
  • šeimos srityje tarpininką paskiria su teismu bendradarbiaujanti įstaiga, nors šalys taip pat gali kreiptis į kvalifikuotą tarpininką;
  • šeimos tarpininką galima rasti per įvairias profesines asociacijas, tvarkančias registrą ar sąrašą, pavyzdžiui, advokatų kolegijas, psichologų, socialinių darbuotojų ir mokytojų profesines asociacijas.

Tvarkyti šiuos sąrašus asociacijoms iki šiol paveda autonominės sritys.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Nacionalinio registro nėra, tačiau bet kokiu atveju naudotis asociacijų sąrašais galima nemokamai.

Kaip ieškoti tarpininko Ispanijoje?

Norėdami gauti informacijos apie registruotus tarpininkus, piliečiai gali kreiptis į atitinkamą profesinę asociaciją.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma