Tarpininkai

Slovakija

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip rasti tarpininką Slovakijoje.

Turinį pateikė
Slovakija

Kaip rasti tarpininką Slovakijoje?

Slovakijos tarpininkų duomenų bazės savininkė ir tvarkytoja yra Slovakijos teisingumo ministerija, duomenų bazėje informacija pateikiama tik slovakų kalba.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, susipažinti su informacija apie tarpininkus ir ją gauti galima nemokamai.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Slovakijoje?

Žr. Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainę.

Paskutinis naujinimas: 18/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma