Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Tarpininkai

Portugalija

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti tarpininką Portugalijoje.

Turinį pateikė
Portugalija

Kaip susirasti tarpininką Portugalijoje

Teisingumo policijos generalinis direktoratas (toliau – TPGD) neteikia informacijos, kaip susirasti tarpininką. Kai reikalingos viešojo tarpininkavimo paslaugos, pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus tarpininkas turi būti automatiškai pasirinktas iš tarpininkų sąrašo.

TPGD svetainėje pateikiama informacija apie tarpininkavimą, arbitražo procedūrą, institucinį arbitražą ir taikos teisėjus (julgados de paz).

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Tarpininkų duomenų bazės archyvas

TPGD svetainėje pateikiama 2008 m. spalio mėn. aktuali informacija.

Naudingos nuorodos

Teisingumo policijos generalinis direktoratas

Paskutinis naujinimas: 09/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma