Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Izmiritelji

Sadržaj omogućio