Διαμεσολαβητές

Grčka

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ελλάδα.

Sadržaj omogućio
Grčka

Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στην Ελλάδα;

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο πλαίσιο των απαντήσεών μας για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, σχετικοί πίνακες διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορεί να ανευρεθούν στην αρμόδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Διαμεσολάβηση

Περαιτέρω, στο δικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Καταναλωτή παρέχονται πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό σχετικά με την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στους ως άνω δικτυακούς τόπους παρέχεται δωρεάν

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συνήγορος του Καταναλωτή

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici