Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Izmiritelji

Ovaj će vam odjeljak pomoći u pronalaženju posrednika u Estoniji.

Estonija trenutno nema opće web-mjesto ili bazu podataka koja se odnosi na posrednike. U skladu sa Zakonom o mirenju, svatko tko ispunjava zahtjeve navedene u Zakonu može djelovati u svojstvu miritelja. Ne postoji državni nadzor rada miritelja.

U skladu sa Zakonom o mirenju, sljedeće osobe mogu biti miritelji:

  1. fizička osoba kojoj su stranke povjerile provođenje postupka mirenja te koja pomaže u rješavanju spora. Miritelj može djelovati preko pravne osobe s kojom je u radnom ili nekom drugom ugovornom odnosu;
  2. odvjetnik — popis članova Estonske odvjetničke komore dostupan je na njezinom web-mjestu;
  3. javni bilježnik — popis javnobilježničkih ureda dostupan je na web-mjestu Javnobilježničke komore.
  4. u slučaju navedenom u Zakonu o mirenju, tijelo državne ili lokalne vlasti nadležno za mirenje.

Određene sporove povezane s autorskim pravima (usp. Zakon o autorskim pravima) rješava odbor stručnjaka za autorska prava u ulozi miritelja. Taj je odbor osnovan pri Ministarstvu pravosuđa.

Iako se pojam „pravobranitelj“ ne upotrebljava u Zakonu o državnom odvjetniku, državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja, tako da nadzire poštuju li vladina tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja te da nadzire lokalne vlasti, pravne osobe u javnom pravu i fizičke osobe koje obnašaju javne dužnosti. Od 2011. državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja za djecu na temelju članka 4. Konvencije o pravima djeteta. Više informacija možete pronaći na web-mjestu Ureda državnog odvjetnika.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova dužnost je javnog miritelja, a više informacija možete naći na web-mjestu.

Možete se obratiti i sljedećim nevladinim organizacijama:

  • Estonska udruga posrednika pruža informacije na estonskom i engleskom. Osoba za kontakt je Anneli Liivamägi.
  • Estonski savez za dobrobit djece neprofitna je udruga koja podržava prava djece. Njezine aktivnosti obuhvaćaju savjetovanje roditelja koji žele rastavu ili razvod, a potiče ih se da koriste usluge posrednika kako bi se zaštitili interesi njihove djece. Savez je organizirao niz obuka o obiteljskom posredovanju.
  • Estonska udruga za osiguranje imenovala je posrednika za osiguranje koji će rješavati sporove između nositelja osiguranja i osiguravatelja ili posrednika u osiguranju.
Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici