Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Izmiritelji

Engleska i Wales

Ovaj odjeljak sadržava informacije za pomoć pri traženju miritelja u Engleskoj i Walesu.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Kako naći miritelja u Engleskoj i Walesu

Nacionalni registar mirenja

Građanskog miritelja možete naći u elektroničkom registru građanskog mirenja, koji sadržava informacije o:

  • mirenju,
  • uslugama,
  • određivanju cijena.

Elektronički registar građanskog mirenja pripada Ministarstvu pravosuđa koje ga i održava. Miritelje koji su navedeni u registru ovlašćuje Vijeće za građansko mirenje.

Registar obiteljskog mirenja

Cilj je elektroničkog registra obiteljskog mirenja pomoći strankama da kontaktiraju miritelje u svojoj okolici. Stranke koje ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć (javna sredstva) mogu kontaktirati i Službu zajednice za pravno savjetovanje kako bi dobili više informacija o miriteljima u svojoj okolici telefonom: 0845 345 4345 , Minicomom: 0845 609 6677 ili slanjem poruke: 'legalaid' sa svojim imenom na broj 80010.  Savjet se može dobiti i putem e-usluge Službe zajednice za pravno savjetovanje.

Je li pristup bazi podataka o miriteljima besplatan?

Da, pristup elektroničkom registru građanskog mirenja, elektroničkom registru obiteljskog mirenja i web-mjestu Službe zajednice za pravno savjetovanje je besplatan.

Ostale poveznice

Elektronički registar građanskog mirenja, Elektronički registar obiteljskog mirenja, Provjerite možete li primiti pravnu pomoćE-usluga Službe zajednice za pravno savjetovanje

Posljednji put ažurirano: 20/04/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici