Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sovittelijat

Portugali

Tässä osassa on tietoja, jotka auttavat sovittelijan löytämisessä Portugalista.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Kuinka löydän sovittelijan Portugalissa?

Oikeusministeriön alainen oikeuspolitiikan virasto (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ) ei neuvo, kuinka sovittelijan voi löytää suoraan. Kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, että julkisia sovittelupalveluja tarvitseville asiakkaille valitaan automaattisesti sovittelija selvittämään vireillä olevaa asiaa.

DGPJ:n sivustolla on tietoa sovittelusta, sovintomenettelystä, institutionaalisesta välimiesmenettelystä ja rauhantuomioistuimista (Julgados de Paz).

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on maksutonta.

Sovittelijoita koskevan tietokannan historiaa

DGPJ:n verkkosivustolla on saatavilla tietoa lokakuusta 2008 lähtien.

Hyödyllisiä linkkejä

Oikeuspolitiikan virasto

Päivitetty viimeksi: 09/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme