En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Bemiddelaars/mediators

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over het vinden van een bemiddelaar/mediator in Engeland en Wales.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Engeland en Wales

Landelijk register bemiddeling/mediation

Een bemiddelaar/mediator in civiele zaken kunt u vinden via de Civil Mediation online directory Dit register biedt informatie over:

  • bemiddeling/mediation;
  • diensten;
  • tarieven.

De Civil Mediation Online Directory is een dienst van het ministerie van Justitie en wordt door het ministerie bijgehouden. De in het register opgenomen aanbieders van bemiddeling/mediation zijn geaccrediteerd door de Civil Mediation Council.

Register bemiddeling/mediation in familiezaken

Het doel van de Family Mediation Online Directory is het bieden van hulp aan personen die in contact willen komen met bemiddelaars/mediators in hun eigen omgeving. Personen die in aanmerking komen voor rechtshulp (overheidssteun) kunnen ook contact opnemen met de Community Legal Advice helpline voor meer informatie over het vinden van een bemiddelaar/mediator in hun omgeving via telefoonnummer: 0845 345 4345 Minicom: 0845 609 6677, of sms “legalaid” en uw naam naar 80010. Advies kan ook worden verkregen via de Community Legal Advice online advisor service

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de websites van de Civil Mediation Online Directory, de Family Mediator Online Directory en de Community Legal Advice online advisor service is kosteloos.

Links

Civil Mediation Online Directory, Family Mediator Online Directory, Check if you can get legal aid, Community Legal Advice,

Laatste update: 20/04/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Comentarios

Utilice el siguiente formulario para compartir sus reacciones y comentarios en nuestra nueva web