En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Mediatori

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Anglijā un Velsā.

Kā atrast mediatoru Anglijā un Velsā

Valsts mediācijas reģistrs

Mediatoru civillietās varat atrast, izmantojot Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistru, kurā ir sniegta informācija par:

  • mediāciju;
  • pakalpojumiem;
  • izcenojumiem.

Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistrs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā, kas to arī uztur. Reģistrā iekļautos mediācijas pakalpojumu sniedzējus akreditē Civillietu mediācijas padome.

Ģimenes lietu mediācijas reģistrs

Ģimenes lietu mediācijas tiešsaistes reģistra uzdevums ir palīdzēt pusēm sazināties ar vietējiem mediatoriem. Puses, kuras var saņemt juridisko palīdzību (valsts finansētu), sīkākas informācijas iegūšanai par vietēja mediatora atrašanu var sazināties arī ar Vietējās juridiskās palīdzības informatīvo dienestu, izmantojot tālruni (0845 345 4345), minicom (0845 609 6677) vai īsziņu (nosūtot „legalaid” un jūsu vārdu uz numuru 80010). Konsultāciju var saņemt arī Vietējās juridiskās palīdzības tiešsaistes konsultāciju dienestā.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistram, Ģimenes lietu mediatoru tiešsaistes reģistram un Vietējās juridiskās palīdzības dienesta tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Saites

Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistrs, Ģimenes lietu mediācijas tiešsaistes reģistrs, Pārbaudiet, vai varat saņemt juridisko palīdzību!, Vietējās juridiskās palīdzības dienests

Lapa atjaunināta: 20/04/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Comentarios

Utilice el siguiente formulario para compartir sus reacciones y comentarios en nuestra nueva web