En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Vahendajad

See leht aitab leida vahendaja Inglismaal ja Walesis.

Kuidas leida vahendaja Inglismaal ja Walesis?

Riiklik vahendamise register

Tsiviilasjade vahendaja võib leida veebilehe tsiviilvahenduse sidusregister–viida Leia tsiviilvahendaja kaudu, mis pakub teavet järgmistes küsimustes:

  • vahendusmenetlus;
  • teenused;
  • hinnad.

Tsiviilvahenduse sidusregister kuulub justiitsministeeriumile, kes tegeleb selle haldamisega. Registris esitatud vahendajad on saanud tsiviilvahendusnõukogu akrediteeringu.

Perekonnaasjade vahenduse register

Perekonnaasjade vahenduse sidusregistri eesmärk on aidata helistajatel võtta ühendust oma piirkonna vahendajatega. Tasuta õigusabi (riigipoolset rahastamist) saavad pooled võivad oma piirkonna vahendajate kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust ka piirkondliku õigusabiliiniga järgmistel viisidel: telefon: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, SMS: 'legalaid' ja oma nimi numbril 80010 (need on Ühendkuningriigisiseseks kasutuseks). Nõu saab küsida ka veebisaidi piirkondliku õigusabi nõustamistalitus internetis kaudu.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs tsiviilvahenduse sidusregistrile ja perekonnaasjade vahenduse sidusregistrile ning piirkondliku õigusabi nõustamistalituse veebisaidile on tasuta.

Lingid

Tsiviilvahenduse sidusregister, Perekonnaasjade vahenduse sidusregister, Kontrollige, kas te võiksite saada tasuta õigusabi, Piirkondlik õigusabi nõustamistalitus,

Viimati uuendatud: 20/04/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Comentarios

Utilice el siguiente formulario para compartir sus reacciones y comentarios en nuestra nueva web