Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Σλοβενία

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης τηρεί κεντρικό μητρώο διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε προγράμματα δικαστηρίων στο πλαίσιο του νόμου για τους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε δικαστικές υποθέσεις. Κατάλογοι διαμεσολαβητών που εργάζονται υπό την αιγίδα διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των εν λόγω οργανώσεων, όπως:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία;

Μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σλοβενία μέσω των δικτυακών τόπων:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαμεσολάβηση στη Σλοβενία

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.