Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Πορτογαλία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πορτογαλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Πορτογαλία;

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής σε θέματα Δικαιοσύνης («DGPJ»)) δεν παρέχει ενημέρωση για την εξεύρεση διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες διαμεσολάβησης, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι για τη διευθέτηση της εκάστοτε υπόθεσης ο διαμεσολαβητής πρέπει να επιλέγεται αυτομάτως από τους σχετικούς καταλόγους διαμεσολαβητών.

Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης «DGPJ» παρέχει ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση, τις διαδικασίες διαιτησίας, τη θεσμική διαιτησία και τα Ειρηνοδικεία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Αρχεία των βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών

Πρόσβαση στα στοιχεία που τηρούνται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης «DGPJ» παρέχεται από τον Οκτώβριο του 2008.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Direção-Geral da Política de Justiça

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.