Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Mediators

Βόρεια Ιρλανδία

Currently Northern Ireland does not have a database of mediators.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

How to find a mediator in Northern Ireland

Northern Ireland does not have a database of mediators. However, the following organisations provide a mediation service and can provide information on mediators.

Related Links

Law Society of Northern Ireland

The Bar of Northern Ireland

Family Mediation: Northern Ireland

Last update: 16/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο