Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Βόρεια Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει επί του παρόντος βάση δεδομένων διαμεσολαβητών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει βάση δεδομένων διαμεσολαβητών. Ωστόσο, στις πληροφορίες για το πρόγραμμα επίλυσης διαφορών που έχει θεσπίσει η Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνεται και σχετική ενημέρωση για τους διαμεσολαβητές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.