Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Λουξεµβούργο

Η σελίδα αυτή της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο;

Οι μεσολαβητές των ακόλουθων ιδιωτικών οργανισμών διαχειρίζονται μητρώο διαμεσολαβητών :

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο;

Μπορεί κανείς να αναζητήσει διαμεσολαβητή συμβουλευόμενος τον κατάλογο διαμεσολαβητών που διαχειρίζονται οι ακόλουθοι ιδιωτικοί οργανισμοί:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ένωση διαμεσολάβησης και εγκεκριμένων διαμεσολαβητών του Λουξεμβούργου

Κέντρο διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου

Κέντρο διαμεσολάβησης

Κέντρο κοινωνικής και οικογενειακής διαμεσολάβησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.