Διαμεσολαβητές

Φινλανδία

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία

Στη Φινλανδία, ο επίσημος δικτυακός τόπος για τη διαμεσολάβηση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις διατηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL)

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τον συμβιβασμό (διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις).

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των γραφείων διαμεσολάβησης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση και η λήψη πληροφοριών από τον δικτυακό τόπο για τη διαμεσολάβηση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία;

Μπορείτε να τον αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο