Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία;

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές που απασχολούνται στην Τσεχική Δημοκρατία σε διάφορους δικτυακούς τόπους, πληκτρολογώντας τον όρο αναζήτησης «διαμεσολάβηση». Κατάλογος διαμεσολαβητών της Τσεχικής Ένωσης Διαμεσολαβητών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της εν λόγω οργάνωσης. Κατάλογος διαμεσολαβητών και δικηγόρων δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Τσεχικού Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται και στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Διαιτησίας και Διαδικασιών Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο των πρωτοδικείων, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας. Σύντομα θα δημοσιευθεί κατάλογος των διαμεσολαβητών που έχουν εγγραφεί βάσει του νόμου 202/2012 περί διαμεσολάβησης, τον οποίο τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία;

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές που απασχολούνται στην Τσεχική Δημοκρατία σε διάφορους δικτυακούς τόπους, πληκτρολογώντας τον όρο αναζήτησης «διαμεσολάβηση».

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο