Διαμεσολαβητές

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αυστρία.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες και τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Έχει δημιουργηθεί ειδικός δικτυακός τόπος, ο οποίος είναι προσπελάσιμος και από τον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από τον δικτυακό τόπο:

 • κατάλογος διαμεσολαβητών
 • κατάλογος οργανώσεων που εκπαιδεύουν διαμεσολαβητές και
 • κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Από τον δικτυακό τόπο, οι κατάλογοι διαμεσολαβητών μπορούν να ταξινομηθούν με κριτήριο:

 • το όνομα
 • τον ταχυδρομικό κωδικό και
 • το ομόσπονδο κρατίδιο.

Η αναζήτηση διαμεσολαβητή μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • ομόσπονδο κρατίδιο
 • χώρα
 • τομέας εμπειρογνωμοσύνης.

Τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν επίσης να συνδυασθούν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαμεσολαβητές στην Αυστρία

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο