Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Slovenien

I dette afsnit kan man få hjælp til at finde en mediator i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvordan finder jeg en mediator i Slovenien?

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et centralt register over mediatorer, der varetager opgaver ved domstolene i henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål. Registre over mediatorer, der arbejder for forskellige ngo'er, kan findes på disse ngo'ers websteder, f.eks.:

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovenien?

Man kan finde en mediator i Slovenien på webstederne for:

Relevante links

Mediation i Slovenien, Mediation i Slovenien

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website