Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Slovenien

I dette afsnit kan man få hjælp til at finde en mediator i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvordan finder jeg en mediator i Slovenien?

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et centralt register over mediatorer, der varetager opgaver ved domstolene i henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål. Registre over mediatorer, der arbejder for forskellige ngo'er, kan findes på disse ngo'ers websteder, f.eks.:

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovenien?

Man kan finde en mediator i Slovenien på webstederne for:

Relevante links

Mediation i Slovenien, Mediation i Slovenien

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website