Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Polen

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen

Hvordan finder jeg en mediator i Polen?

Distriktsdomstolene fører lister over mediatorer. Mediator, herunder personer fra lister opført af ikke-statslige organisationer i henhold til deres vedtægtsmæssige opgaver og uddannelsesinstitutioner tilføjes og fjernes fra listerne af præsidenten for den aktuelle distriktsdomstol. På grund af kompetencefordelingen mellem de regionale og nationale myndigheder er det imidlertid ikke muligt at få adgang til en central liste over mediatorer.

Grundlæggende oplysninger om regler, procedurer og praktiske aspekter ved mediation i Polen kan findes på siden om mediation på justitsministeriets websted, som forvaltes i samarbejde med rådet for alternativ konfliktløsning og tvistbilæggelse (ADR-rådet).

Er der gratis adgang til databasen med mediatorer?

Ja, der er gratis adgang til databasen med mediatorer.

Hvordan finder jeg en mediator i Polen?

Brug listen over mediatorer udarbejdet af distriktsdomstolspræsidenterne eller mediationssammenslutningers eller individuelle mediatorers ydelser. Information og kontaktoplysninger kan normalt findes på de pågældende domstoles, sammenslutningers og mediatorers hjemmesider.

Sidste opdatering: 17/09/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website