Mediator

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Der findes for nuværende ingen offentlig fortegnelse over retsmæglere.

Justitsministeriet offentliggør regelmæssigt en liste over mæglingsorganer, som omfatter forskellige retsmæglere.

Specifikke oplysninger om, hvilke retsmæglere der er tilknyttet hvert enkelt mæglingsorgan, kan indhentes fra det kontor i Justitsministeriet, som er ansvarligt for at føre tilsyn med disse organer. Det kan kontaktes via ministeriets websted (http://www.giustizia.it/).

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website