Mediator

Finland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland

Hvordan finder jeg en mediator i Finland?

I Finland står nationalinstituttet for sundhed og velfærd (THL) bag det officielle websted Mediation i straffesager og civile sager.

Dette websted indeholder oplysninger om mediation (mediation i straffesager).

Webstedet indeholder også en liste over mediationskontorer.

Er der gratis adgang til mediatorers databaser?

Ja, det er gratis at benytte webstedet Mediation i straffesager og civile sager og hente oplysninger herfra.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Finland?

Du kan søge på webstedet for nationalinstituttet for sundhed og velfærd.

Relevante links

Nationalinstituttet for sundhed og velfærd

Sidste opdatering: 31/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website