Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediátoři

Portugalsko

Tato kapitola vám pomůže vyhledat v Portugalsku mediátora.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Jak lze v Portugalsku vyhledat mediátora?

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça) neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat. Pokud se má využít veřejných služeb mediace, vnitrostátní předpisy stanoví, že mediátor příslušný pro danou věc se vybírá automaticky ze seznamu mediátorů.

Internetové stránky Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti obsahují informace týkající se mediace, rozhodčích řízení, institucionální arbitráže a smírčích soudů.

Je přístup k databázím mediátorů bezplatný?

Ano, jedná se o bezplatný přístup.

Archiv databází mediátorů

Na internetových stránkách Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti jsou dostupné informace od října 2008.

Užitečné odkazy

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti

Poslední aktualizace: 09/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.