Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediátoři

Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jak nalézt mediátora v Lucembursku

Rejstřík mediátorů spravují tyto soukromé mediátorské organizace:

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do rejstříku mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Seznam mediátorů lze navštívit a prohledat na stránkách níže uvedených soukromých organizací, které jej spravují:

Související odkazy

Lucemburská asociace mediace a oprávněných mediátorů

Středisko pro mediaci při lucemburské advokátní komoře

Středisko pro mediaci

Středisko pro sociální a rodinou mediaci

Ministerstvo spravedlnosti,

Poslední aktualizace: 20/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.