Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediátoři

Řecko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko

Jak nalézt mediátora v Řecku

Tyto informace jsou uvedeny v oddílu, který se týká mediace v Řecku.

Uvádí se tam, že seznamy certifikovaných mediátorů a organizací, které školí mediátory, lze nalézt na internetové stránce Ministerstva pro spravedlnost,transparentnost a lidská práva.

Mimo to internetové stránky veřejného ochránce práv spotřebitele obsahují veřejně přístupné informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na výše uvedené internetové stránky je zdarma.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv

Veřejný ochránce práv spotřebitele

Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení

Řecké centrum pro mediaci a rozhodčí řízení

Poslední aktualizace: 18/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.