Медиатори

Настоящият раздел съдържа информация относно намиране на медиатор в Унгария.

Как да намеря медиатор в Унгария?

Можете да използвате регистъра на медиаторите (közvetítők adatbázisa) на уебсайта на Министерството на правосъдието и правоприлагането (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Следната обща информация е достъпна за потребителите:

  • Обща информация относно медиаторската дейност
  • Информация относно медиатори
  • Информация относно юридически лица, наели на работа медиатори
  • Адреси, квалификации, езикови умения и експертни познания на медиатори, както и окръзите, в които те работят.

Сайтът също така предоставя регистрационни формуляри за медиатори и юридически лица, наели на работа медиатори.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен и няма ограничения.

Как да търся медиатор в Унгария?

Сайтът съдържа списък с медиатори и списък с юридически лица, наели на работа медиатори. Можете да търсите медиатори по име, езикови умения и окръг. Можете да търсите юридически лица по име, окръг и съкратено име.

Връзки по темата

Уебсайт на регистъра на унгарските медиатори (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Последна актуализация: 28/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт