Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Slovakien

Här hittar du en översikt över databaser med slovakiska översättare och tolkar.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vad kan man hitta i den slovakiska databasen över översättare?

I den slovakiska databasen över översättare finns information om 824 rättsöversättare och 901 rättstolkar. Informationen finns bara tillgänglig på slovakiska. Databasen över översättare administreras av justitieministeriet.

Är tillgången till databasen över översättare kostnadsfri?

Tillgången till information om rättsöversättare och rättstolkar och nedladdning av information är kostnadsfri.

Hur hittar man rättsöversättare i Slovakien?

Information om rättsöversättare finns i avsnittet om register på justitieministeriets webbplats.

Länkar

Justitieministeriet

Rättsdatabasen JASPI

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.