Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Polen

Här får du hjälp att hitta en polsk auktoriserad översättare eller tolk.

Innehåll inlagt av
Polen

Vad innehåller Polens databas över översättare?

Polen har

Är tillgången till Polens databas över översättare kostnadsfri?

Ja, tillgången till båda databaserna är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Polen?

Databas över auktoriserade översättare

I databasen över auktoriserade översättare kan du söka efter en översättare eller tolk på

  • efternamn
  • översättningstyp
  • stad
  • språk.

Databas över översättare och tolkar

I databasen över översättare och tolkar kan du söka

  • efternamn
  • stad
  • språk
  • specialområde (tolkning, skönlitterär översättning, juridisk översättning).
Senaste uppdatering: 28/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats