Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Finland

I det här avsnittet finns information om hur du går till väga för att hitta auktoriserade översättare eller tolkar i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Vad finns i den finska översättar- och tolkdatabasen?

Finlands översättar- och tolkförbund erbjuder en databas med information om översättare och tolkar.

Är tillgången till översättar- och tolkdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till Finlands översättar- och tolkförbunds databas är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare eller tolkar i Finland?

Du kan söka efter en finsk rättsöversättare eller rättstolk med följande kriterier:

  • Språkpar
  • Översättarens eller tolkens namn

Länkar

Webbplats för Finlands översättar- och tolkförbund

Senaste uppdatering: 22/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats